Deel dit artikel
-

Internetbureaus eisen duidelijkheid over cookiewet

Tientallen Nederlandse internetbureaus, verenigd in het PIBN, vragen om opheldering over de cookiewet. De antwoorden van OPTA bepalen wat toekomstige webdiensten mogen en kunnen.

Ruim zestig internetbureaus in Nederland voelt zich geremd in zijn werk en vraagt OPTA de drempels te verwijderen. Het PIBN, Platform Internetbureaus Nederland, heeft zijn vraagtekens juridisch correct laten noteren door advocatenkantoor SOLV en legt ze nu voor aan de toezichthouder.

Sinds afgelopen voorjaar geldt een cookiebepaling in de Telecomwet die vrij restrictief is in het laten plaatsen van cookies door of via websites. PIBN-leden zijn vaak de partijen die de digitale kanalen deels of helemaal bedenken bouwen of beheren. Onduidelijkheid over de digitale fundamenten zorgt voor wankele fundamenten in toekomstige digitale bouwwerken.

Directeur Jonas Nouwen: ‘Onze leden zijn uitgebreid geïnformeerd over de wet en hebben verschillende tools ontvangen om hun klanten te helpen deze wet zo goed mogelijk in te voeren. Het blijkt echter in de praktijk voor veel bedrijven lastig om op de door OPTA gewenste wijze aan deze wetgeving te voldoen en er wordt voortdurend gezocht naar een juiste en eenduidige invoering.’

Daarom stuurt hij een brief waarin hij aandacht vraagt voor vier specifieke thema’s. Het PIBN vraagt niet om aanpassing van de regels, maar wel om een duidelijke uitleg. ‘We verzoeken u [enkele aspecten] te verduidelijken danwel te bevestigen of aan te passen.” Het gaat over cookies, functionele cookies, de vraag wie de verantwoordelijke partij is en wat OPTA’s opvatting over de Do Not Track-standaard is.

Over dat laatste: “PIBN ontvangt van OPTA graag bevestiging dat zij aan dit verzoek [tot terughoudend toezicht,red.] zal voldoen en dat de voorkeur van OPTA ook uitgaat naar het implementeren van Do Not Track-standaarden.”

Een andere vraag is simpel in zijn eenvoud: “Van een intranet wordt doorgaans gebruikgemaakt door middel van eindapparatuur die niet aan de eindgebruiker, maar aan de werkgever toebehoort. Indien bij het gebruik van intranet cookies worden geplaatst op en/of gelezen van de randapparatuur van de werkgever, gaat PIBN ervan uit dat artikel 11.7a Tw hierop niet van toepassing is. Graag bevestiging.”

Een andere vraag gaat over de praktijk van A/B-testen. Hij klinkt als volgt: ‘De wetgever hecht groot belang aan gebruiksvriendelijke implementaties van de cookiewet. Gebruiksvriendelijkheid wordt onderzocht met A/B-testen mét cookies. Hoe kunnen we gebruiksvriendelijkheid onderzoeken als we niet kunnen meten?’ SOLV suggereert dit soort cookies onder de uitzonderingsregel te laten vallen.

PIBN-directeur Jonas Nouwen vraagt de toezichthouder bovendien om rekening te houden met de acht voorgelegde twijfelpunten bij de handhaving van de Telecomwet.

Foto: CarbonNYC (cc)

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond