Deel dit artikel
-

Kabinet verkent toekomstopties Nederlandse Loterij

Het kabinet wil het aandeelhouderschap van de staatsdeelnemingen Holland Casino en Nederlandse Loterij heroverwegen. Het kabinet gaat naar aanleiding hiervan de komende tijd diverse toekomstopties voor Nederlandse Loterij verder verkennen. Een besluit over het starten van een verkenning naar de toekomst van Holland Casino volgt later. Beide organisaties zijn sinds kort ook online actief.

In de evaluatie naar de beide staatsdeelnemingen is onder andere gekeken naar of een deelneming nog steeds het juiste instrument is om een bijdrage te leveren aan de borging van de betreffende publieke belangen en of het beheer van de aandelen door de Staat de gewenste toegevoegde waarde heeft gehad.

Uit de evaluaties is gebleken dat voor beide staatsdeelnemingen wet- en regelgeving mogelijkheden biedt voor het borgen van de publieke belangen. Deze publieke belangen zijn het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het tegengaan van aan kansspel gerelateerde criminaliteit en fraude.

Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn van start gegaan met de verkenning naar toekomstopties voor de Nederlandse Loterij. Naast gehele of gedeeltelijke privatisering van de Nederlandse Loterij is het behouden van het aandeelhouderschap door de Staat één van de toekomstopties binnen de verkenning. De borging van de publieke belangen en de juridische houdbaarheid van de toekomstopties zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Het streven is om de verkenning voor het einde van dit jaar af te ronden. De uitkomsten worden vervolgens met de Tweede Kamer besproken, waarna vervolgstappen worden bepaald.

Het kabinet neemt op een later moment een besluit over het starten van een verkenning naar de toekomst van Holland Casino. Het kabinet wil de inzichten die worden opgedaan bij het traject voor Nederlandse Loterij betrekken bij het besluit of er ook een verkenning wordt gedaan naar toekomstopties voor Holland Casino.

Deel dit bericht

2 Reacties

Fabian

Benieuwd waar dit toe gaat leiden!

Frederik

Het verkennen van toekomstige mogelijkheden voor de Nederlandse Loterij en Holland Casino is een veelbelovende ontwikkeling die de kans biedt om het beheer van deze staatsdeelnemingen efficiënter en effectiever te maken

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond