Deel dit artikel
-

Kelly, Playboy en het ondeugende hyperlinkje

Bijna gelijktijdig met de bekendmaking dat 'Big Brother' Kelly in de Playboy zou verschijnen, werden de foto's op internet gepubliceerd. Iemand binnen de Playboy-organisatie zou de foto's van de transseksuele blondine hebben gelekt. Toen er in het forum van de Nederlandse site mokkels.nl naar de foto's werd gelinkt, werd de internet service provider van mokkels.nl daarop aangesproken.

Je moet heel wat eindjes aan elkaar knopen om van het lekkende Playboy-personeelslid bij de ISP te komen. Ten onrechte meent Playboy dat de hele wereld medeplichtig is als één van de werknemers blote Kelly vroegtijdig openbaart. Playboy moet niet zeuren. Zij kan naast de whistleblower ook degenen die de foto's op internet publiceren en/of de betreffende websites aanpakken. Maar het gaat wat ver om ook de hyperlinks op het mokkel-forum te verbieden. De ISP van mokkels.nl, die zich blijkbaar door Playboy onder druk heeft laten zetten, is dan ook een slappe zak.

Toegegeven, de rechtbank te Den Haag heeft in haar Scientology-vonnis (waarvan hoger beroep is ingesteld) bepaald dat een ISP aansprakelijk is indien hij na melding van een onrechtmatige hyperlink stil blijft zitten, terwijl aan "de juistheid van die kennisgeving in redelijkheid niet valt te twijfelen". Het is echter de vraag wanneer een hyperlink onrechtmatig is. De Hoge Raad heeft onlangs in het El Cheapo-arrest bepaald dat hyperlinks in beginsel niet kunnen worden verboden.

In deze zaak ging het onder meer om de vraag of de gespecialiseerde zoekmachine El Cheapo van De Telegraaf deeplinks mocht aanbrengen naar bestanden in de databank van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Hoewel El Cheapo de zaak op andere gronden verloor, wijdt de Hoge Raad een interessante overweging aan hyperlinks. Volgens de Hoge Raad zijn deze ? behoudens uitzonderingsgevallen ? toegestaan. Een uitzonderingsgeval is bijvoorbeeld de site die niets anders doet dan op commerciële basis hyperlinken naar illegaal materiaal. Maar als ik een column schrijf over de foto's van Kelly die overal op het net zijn verschenen, mag ik best een informatief linkje naar zo'n foto opnemen (http://kellynaakt.freeservers.com). Ook een deeplink naar Kelly moet in mijn ogen kunnen.

Hyper- en deeplinks zijn de schakels die de internetgemeenschap bij elkaar houden. Een hyperlink kan niet alleen als een citaat of een verwijzing worden gezien, maar ook als een kwaliteitszegel. Aan de hand van hyperlinks herken je meteen of iemand dezelfde smaak en interesses heeft als jij. Zo was Kelly niet erg populair bij de pubers van het mokkels-forum: "In de februari-editie van de Playboy komt Kelly erin te staan. Ik waarschuw iedereen hiervoor om ze a.u.b niet in dit forum te plaatsen. Want zeg nou zelf, wie wil er nou een omgebouwde vent hier op dit forum zien???" waarschuwde 'babelover' zelfs.

Anders wordt het wanneer het gaat om 'in-line linking' of 'framing'. Daarvan was sprake in de Amerikaanse Ditto-zaak. Net als El Cheapo is Ditto.com een gespecialiseerde zoekmachine. Met de zoekmachine uit Naperville kunnen plaatjes worden gezocht. Het zoekresultaat werd zowel als kleine thumbnail als vergroot weergegeven in een frame van Ditto. De fotograaf Kelly ? niet die van ons, die is onvindbaar met Ditto ? maakte bezwaar tegen de links naar zijn foto's, en begon een rechtszaak tegen de Amerikaanse zoekmachine. Het Gerechtshof te Californië heeft begin februari geoordeeld dat het vergroot weergeven van de foto's binnen het Ditto-frame in strijd is met het auteursrecht van Kelly.

De Amerikaanse Electronic Frontier Foundation heeft bezwaar gemaakt tegen de uitspraak. Volgens de EFF is er technisch gezien geen onderscheid tussen framing en in-line linking enerzijds en hyper- en deeplinks anderzijds. "Extending copyright law to all linking on the Web would be a nightmare", zegt EFF-advocaat Fred von Lohmann. "A whole new flurry of lawyer letters would chill linking on the Web, striking at the heart of free expression on the Internet."

Het zou mij echter verbazen als een Nederlandse rechter tot een ander oordeel zou komen. Dat het technisch hetzelfde is als een gewone hyperlink, doet daar niet aan af. Op het moment dat je andermans informatie binnen je eigen frame openbaar maakt, pronk je met de veren van een ander. En dat is ? behoudens uitzonderingsgevallen ? niet toegestaan.

Christiaan Alberdingk Thijm is internetadvocaat bij SOLV Advocaten

Deel dit bericht

9 Reacties

Johan Vriezendorp

Niet iedereen is het eens met de hier verkondigde stelling dat de Hoge Raad in het El Cheapo-arrest hyperlinken het groene licht heeft gegeven. Advocaat de Zwaan is duidelijk een andere mening toegedaan in WebWereld.De Zwaan valt onder meer over een passage in de uitspraak waarin de Hoge Raad een verbod op de hyperlink lijkt uit te vaardigen: "Het tweede zoekresultaat dat wordt verkregen door een specifieke woning aan te klikken bestaat uit de beschrijving van de woning die uit de NVM-database (…) wordt opgehaald en aan de gebruiker wordt doorgegeven. (…) In een dergelijk geval is sprake van ontlening door eenvoudige herhaling." Het woord hyperlink wordt niet genoemd, maar in de praktijk komt het daar wel op neer. Het tweede zoekresultaat is namelijk de gevonden woning binnen het frame van El Cheapo. Wie daarop klikte, kwam bij de site van de NVM terecht. Een hyperlink dus. Dat mag niet, stelt de Hoge Raad; er zou namelijk door te klikken sprake zijn van inbreuk op het auteursrecht. "Daarmee wordt de hyperlink de nek omgedraaid", meent De Zwaan. "Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is. Dat tast de fundamenten van het internet aan." De advocaat vraagt zich af wat de reikwijdte van deze passage is. "De Hoge Raad gaat daar zelf inhoudelijk niet op in, het zou in een bodemprocedure moeten worden uitgezocht." {Bron; http://www.webwereld.nl/nieuws/10720.phtml }.

chefren

Wat Christiaan Thijm hierboven gezamelijk met de redactie van Emerce, de uitgever van Emerce en de provider van de Emerce site tot stand brengen is niets anders dan een digitale versie van heling. Christiaan Thijm weet, als we zijn tekst mogen geloven, dat het copyright van de foto's waar hij naar verwijst bij Playboy ligt. Hij weet eveneens dat Playboy die foto's niet verder verspreid wil zien. Zonder de door hem verschafte link, of een vergelijkbare link elders, zou ik die auteursrechtelijke beschermde informatie niet hebben kunnen opvragen. Een heler steelt ook niet zelf maar hij zorgt middels zijn tussenkomst wel dat een schadeberokkenend systeem tot stand komt. Ander voorbeeld: Onbekende heeft een kopietje weten te bemachtigen van het klantenbestand van de heer Thijm, compleet met gegevens over allerlei prive en zakelijke beslommeringen van lopende zaken uit zijn advocatenpractijk. Onbekende zet dat op een paar van de vele internetservers waar de informatie vanuit Nederland juridisch gezien niet eenvoudig is af te krijgen. Reken maar dat als ik als niet anoniem persoon op een Nederlandse server ergens willens en wetens links naar die informatie zou zetten dat meneer Thijm me per ommegaande zou verzoeken die links te verwijderen en met rechtsmiddelen zou dreigen voor het geval ik niet onmiddelijk gehoor zou geven aan dat verzoek. En terecht! Hierbij het verzoek aan de redactie van Emerce en uitgever om de link hierboven per ommegaande te verwijderen.

R. Wubben

Zonder al te veel op de 'wel of niet hyperlinken' vraag in te gaan van bovenstaande column, kan ik als de genoemde ISP van mokkels.nl wel zeggen dhr Thijm niet over de juiste feiten beschikt om genoemde zaak als voorbeeld te nemen. De 'zaak' tussen Playboy en InterIP Networks heeft zich begin februari afgespeeld, en draaide niet zoals dhr Thijm suggereert om de foto's van BigBrother Kelly, maar om hyperlinks naar foto's van de bekende Nederlandse modellen Froukje de Both, Monique Sluiters, Daphne Dekkers, Josefine van Asdonk en Tatjana. Kelly is in de sommatie van Playboy niet genoemd. In eerste instantie heeft de uitgever de webmaster van mokkels.nl gesommeerd de hyperlinks te verwijderen. Toen hier niet voldoende gehoor aan is gegeven heeft de uitgever zich tot InterIP Networks als houder van de domeinnaam gewend. InterIP Networks, formeel eigenaar van de domeinnaam, heeft deze domeinnaam sinds oktober 2000 geregistreerd en verhuurd aan de huidige webmaster. Omdat InterIP Networks juridisch gezien de eigenaar is van de domeinnaam kan InterIP Networks aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website. Als eigenaar van de domeinnaam, maar niet de website, heeft InterIP Networks geen belang bij een eventuele rechtsgang met betrekking tot de inhoud van de website. Daarom heeft InterIP Networks besloten om onder voorbehoud, en in goed overleg met de webmaster (!), haar medewerking te verlenen aan de uitgever. Uiteindelijk is deze 'zaak' naar tevredenheid geregeld van zowel de webmaster als de uitgever. De betreffende hyperlinks zijn verwijderd, en de uitgever heeft ons schriftelijk bevestigd dat de site in orde is. Als dhr Thijm de moeite had genomen contact met ons op te nemen over deze hele kwestie, dan had hij wellicht wat beter over de feiten geïnformeerd geweest, en ons niet afgeschilderd als 'slappe zakken'. Ron WubbenInterIP Networks

Chefren

{Rechtspraak.nl; http://www.rechtspraak.nl/uitspraak/frameset.asp?ui_id=35596 } Ik verzoek nogmaals aan auteur, redactie en uitgever het goede voorbeeld te geven en de link te verwijderen. (Ik heb niet gekeken of hij wel of niet werkt, het is een principezaak.) ————————Naschrift redactie Chefren bedoelt de link http://kellynaakt.freeservers.com

S Gonzales

chefren

Wat die Google link betreft, ja dat mag ook niet. Indymedia is onlangs veroordeeld voor links naar sites waar ook alleen maar links naar het gewraakte Radikal met informatie over saboteren van Duitse spoorwegen stonden stonden, ofwel veroordeeld voor zuiver indirecte links. Het zou aardig zijn als de heer Thijm, redactie en/of uitgever even aangaven waarom ze, gezien de recente uitspraken de link(s!) hierboven laten staan.

chefren

"De president van de rechtbank {bepaalde; http://www.amersfoortsecourant.nl/CDA/regioportal/0,2078,2698__1118896_,00.html } dat Indymedia 5000 euro moet betalen voor iedere dag dat de links blijven staan. Indymedia noemt de uitspraak van de rechtbank een ,,dramatische inperking van de mogelijkheden van het internet en van de vrijheid van meningsuiting''. Indymedia vindt het vonnis opmerkelijk omdat het internetmedium niet direct naar de verboden artikelen verwijst. ,,Tot nu toe waren alleen directe links naar verboden materiaal niet toegestaan'', meldt een woordvoerster. Indymedia tracht ,,uit principiele overwegingen'' in hoger beroep te gaan. Geld is echter een struikelblok."

factor x

De enige die iets zinnigs zegt is Christiaan, althans in zijn eerste twee alinea's. Daarna wordt hij een echte jurist. Bovendien is hij zelf ook een slappe zak omdat hij wel een url durft op te typen, maar geen deeplink naar de tieten van Kelly. Kijk, doen alsof een werk van jou is, terwijl dat helemaal niet het geval is, is niet netjes. Je moet niet met andermans veren pronken. Maar een beetje handig of misschien wel listig gebruik maken van een hyperlink, mag. Profiteren is de motor van onze economie. Er zijn natuurlijk altijd discussie gevallen, maar het paranoia gedoe van zogenaamde auteursrechthebbenden is bijna psychotisch en moet dus behandeld worden door ervaren doktoren. Tuurlijk heeft Playboy het auteursrecht op de foto van Kelly, niemand zal daar aan twijfelen. Maar als Playboy zo'n hete babe in haar blaadje plaatst, behoort naar algemene maatstaven in het maatschappelijk verkeer het risico dat een foto lekt bij Playboy te berusten. Wie garandeert ons dat Playboy zelf niet de foto gelekt heeft ten einde een relletje te creeeren, met alle publiciteit tot gevolg. Het privaatrecht rekent de daden van een werknemer toe aan de werkgever. Met andere woorden; Playboy moet geacht worden de foto zelf in het Internetverkeer te hebben gebracht. Het is daarom misbruik van recht als zij zich in het verhaal van Christiaan op haar auteursrechten beroept. En Christiaan kan zich met een hyperlink gewoon beroepen op het citaatrecht, dat weet hij ook. Dat is een van de vele uitzonderingen die het auteursrecht kent. Leer die uit je hoofd en gebruik ze! Daar zijn het uitzonderingen voor! Bovendien wordt het tijd dat met de oprukkende idiotie van de zgn grote rechthebbenden (die zelf vaak groot zijn geworden over de ruggen van artiesten, denk maar aan platemaatschappijen die willens en wetens musikanten een oor aannaaien ten einde zelf nog meer te verdienen dan ze al doen) een halt wordt toegeroepen door burgers en buitenlui die het niet langer pikken dat grote ondernemingen als Playboy zo hun stempel kunnen drukken op hoe wij geacht worden met elkaar om te gaan. Ik mag iedereen die foto laten zien. Of ik dat nu doe door met één exemplaar van het blad over straat te lopen en iedereen letterlijk op de foto wijzen, of dat ik een hyperlink opneem. Het maakt geen verschil, behalve voor juristen dan. De Hoge Raad zegt iets functioneels; een hyperlink is niet te verbieden. Daar kan mee gewerkt worden. Juristen die anders menen, menen dat niet omdat ze jurist zijn, maar omdat ze in hun juridische professie bepaalde belangen behartigen: die van grote auteursrechthebbende bijvoorbeeld. O ja, dan nog dit. Het internet wordt gearchiveerd. In diverse vormen. De EU wil dat binnenkort alle data bewaard wordt. Kan men kijken wie wat op welk moment gezegd heeft, de tieten van Kelly zitten daar vast ook bij.

chefren

Factor "de enige die iets zinnigs schreef" X schreef: "De Hoge Raad zegt iets functioneels; een hyperlink is niet te verbieden." Zozo, Factor X, en waar en wanneer zegt/schrijft De Hoge Raad dat dan? Heb je even een hyperlinkje? Liever niet naar X-space maar gewoon naar een functionele bestaande webpagina? En hoe kan het dan dat toch wel erg kort geleden in twee uitspraken op rij zelfs =indirecte= links (links naar pagina's waar links op stonden naar "het verbodene") zijn verboden? Een hyperlink is informatie en het doorgeven van informatie kan best verboden zijn.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond