Deel dit artikel
-

Kennis is macht, transparantie maakt vrij

Soms begin je werkelijk in de informatierevolutie te geloven. Zoals op maandag 27 augustus. De commissie-Wallage adviseert de overheid al haar documentatie op het internet te zetten. In de kennissamenleving zijn transparante informatiestromen immers aan de orde van de dag en bovendien voorziet de wet toch al in de openbaarheid van bestuursdocumenten.

Minister-president van het Kabinetonline Sanderijn Cels ziet er niks in om de vertrekkkende Wim Kok op te volgen. Liever predikt zij de informatierevolutie en geeft zij de macht aan de burger. Non pasaran!

De overheid mag het hier niet bij laten. Ze moet deze openheid van zaken nu ook uitbreiden naar de publieke sector waar zij de vinger in de pap heeft. Daar zijn vele instanties en beroepsgroepen namelijk helemaal niet geneigd tot transparantie. Het bezit van informatie of kennis betekent macht en inkomen, en wordt dus afgeschermd, al is dit bezit door gemeenschapsgeld gefinancierd.

Voor medisch specialisten geldt dit helemaal. Die doen tot nu toe alleen aan informatie-uitwisseling als ze hun eigen positie kunnen versterken. Als het gaat om kennis delen met hun pati�nten: ho maar. Van lastige, 'deskundige' leken moeten ze niets hebben. Zij zijn echt niet van plan is om openheid van zaken te geven. Daar moeten ze dus toe worden gedwongen.

Christel van Zijp (kabinetonline) pleit daarom voor een nieuwe autoriteit voor medische informatiestromen. Een pati�nt heeft volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst recht op inzage in zijn dossier. Dat bevat de gegevens over de diagnose en de behandeling. Daarnaast bepaalt de WGBO dat een arts pas mag handelen als de pati�nt hier (impliciet) toestemming voor heeft gegeven. Een prima relatie op basis van transparantie dus, zou je op eerste gezicht denken.

Maar in de praktijk ontbreekt de overweging van de specialist om tot een bepaalde behandeling over te gaan. Waarom hij voor een methode kiest, en of een ziekenhuis elders het anders aan zou pakken – dat blijft duister. Een pati�nt kan er niet op vertrouwen dat alle mogelijkheden zijn voorgelegd en kan moeilijk achterhalen waar welke alternatieven worden geboden.

Pas als het mis gaat, komt hij daar achter. Wie dringt er nou echt aan op een volledig behandelplan en de alternatieven ervan? Je loopt dan tegen een muur van conservatieve weerstand op. De WGBO heeft dus pas effect als er een toezichthouder komt die als breekijzer fungeert: die moet de wet inhoud geven door goed te controleren of de behandelend arts die inderdaad in praktijk brengt en alle informatie afgeeft. En natuurlijk moet die de bevoegdheden hebben om in te grijpen.

Het gesloten specialistencircuit heeft zo'n aansporing tot openheid hard nodig. En bovendien zorgt dit voor een marktprikkel in de verstarde zorgsector: pati�nten kunnen 'vergelijkend warenonderzoek' uitvoeren – de wachtlijsten even weggedacht – want iedere specialist zal niet alleen goed in zijn vak moeten zijn, maar ook open over zijn 'aanbod' moeten communiceren. Laat hem daar zijn best maar voor doen, net als zovele anderen.

De overheid zou dit soort zaken nu aan moeten gaan pakken. Ze mag het niet laten bij het geven van een goed voorbeeld door alleen het eigen informatieaanbod te openbaren, zoals de commissie-Wallage voor ogen heeft. Ze moet er ook voor zorgen dat instellingen en deskundigen in de publieke sector waar zij invloed op uit kan oefenen, dit voorbeeld volgen. Dan komt er inderdaad een �chte informatierevolutie tot stand.

Deel dit bericht

3 Reacties

Sacha Prins

"de wachtlijsten even weggedacht". Met zo'n vooronderstelling ken ik er ook nog wel een paar: "als varkens konden vliegen"… Het lijkt mij dat het vraag/aanbod probleem van de medische voorzieningen iets nijpender is dan het informatie probleem. Zolang er geen specialisten genoeg zijn om patiënten in een normale planning weg te werken door gebrek aan diezelfde specialisten of ondersteunend personeel, kan mw. van Zijp daar haar licht misschien eens over laten schijnen? Maar misschien mis ik de kern van de column wel.

joost

Ik ben het wel eens met de stelling dat overheids instellingen "transparanter" moeten communiceren. Het lijkt me alleen niet dat het probleem is dat veel informatie geheim gehouden wordt, maar dat informatie gefragmenteerd is en geschreven voor eigen personeel. Een online zoektocht naar wetgeving rond een bepaald probleem is een ramp, omdat het omkleed wordt met juridische en technische gegevens waar een normale sterveling niets van begrijpt.Het openbaar maken van medische gegevens heeft nogal wat aandacht nodig. Zo blijkt bijvoorbeeld dat huisartsen en specialisten in opleiding in het eerste jaar bijna alle symptomen krijgen van terminale ziekten. Informatie is goed, maar het heeft natuurlijk wel consequenties. Ik denk dat als iedere patient zijn medisch dossier krijgt het aantal symptomen schrikbarend toe zal nemen. Psychosomatisch noemen artsen dat 😛 Denk bijvoorbeeld aan de kalknagel commercial. Huisartsen werden overladen met zogenaamde kalknagel patienten. Een beetje vreemd voor zo'n zeldzame ziekte. Niet voor niets wordt veel medische informatie geheim gehouden. Met het huidige informatie aanbod (TV, boeken, internet etc.) zijn de gegenereerde symptomen al bijna niet te tellen. Huisartsen en specialisten zouden wel onderling beter kunnen communiceren. Ik zou het bijvoorbeeld wel goed vinden als mijn huisarst op de hoogte is van de reputatie van een specialist en tot op zekere hoogte de kennis en diagnoses. Uiteraard wordt hier wel over gesproken, maar vaak blijkt toch dat veel informatie verloren gaat in de samenwerking. Voor een "nieuwe" ziekte als whiplash duurt het in de Nederlandse medische wereld makkelijk tien jaar voor het erkent wordt. Met een betere samenwerking zou dit misschien iets sneller kunnen.

Rob Peters

Sacha stelt dat er niet genoeg specialisten zijn. Vreemd genoeg ben ik het met Christel eens omdat juist het gebrek aan transparantie zorgt dat de specialisten hun aantal klein kunnen houden.Ik zit niet in dat vak, maar alleen al in mijn directe omgeving zitten twee gequalificeerde buitenlandse specialisten al meer dan twee jaar examen na examen te doen om weer basisarts te mogen worden terwijl ze specialist waren. En wie bepaald of ze genoeg kennis hebben: de specialisten.Als je dan hoort hoe dat gaat, dan is enig eigenbelang en protectionisme niet meer weg te denken.Moraal : roep hard genoeg dat anderen niet professioneel zijn en maak de procedure tot een medisch/bureacratische hel en de marktwerking is weg.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond