Deel dit artikel
-

‘Marketeers zoeken grenzen spamverbod’

Marketeers zoeken steeds vaker de grens van het spamverbod op. Dat zegt Maurice Wessling van Bits of Freedom, een stichting die opkomt voor digitale burgerrechten. Met name acties waarbij viral marketing of Bluetooth worden ingezet, zijn volgens hem vaak dubieus

Vanaf mei 2004 is spamming in Nederland bij wet verboden. Het versturen van ongevraagde e-mail of sms-berichten is sindsdien niet langer toegestaan. Verzenders moeten onder meer aantoonbare toestemming hebben van iedere ontvanger voor elke e-mail of sms die ze versturen en zichzelf als afzender identificeren. Alleen bedrijven die al in het bezit zijn van persoonsgevens, door een eerdere verkoop van een product of dienst, mogen hun klanten aanbiedingen per e-mail of sms sturen.

Viral Marketing
Direct marketeers omzeilen de regelgeving door vormen van viral marketing in te zetten, vindt Wessling. “Bedrijven vragen aan mensen om hun commerciële berichten aan kennissen en vrienden door te sturen. Zo hoef je als bedrijf geen toestemming meer te vragen aan de ontvangers, omdat je anderen je e-mail- of sms-berichten laat versturen.” Het resultaat voor de ontvanger is volgens Wessling dat deze in zijn e-mailbox nog steeds allerlei berichten krijgt waar hij niet om gevraagd heeft.

Bluetoothspam
Afgelopen maandag schreef Emerce over een test van jeansketen Score waarbij passanten van een winkel een sms-bericht ontvangen als ze hun telefoon met Bluetooth of Infrarood richten op een winkeletalageposter. “In tegenstelling tot andere Bluetooth acties kunnen gebruikers zo zélf beslissen of ze wel of geen sms-bericht ontvangen,” zei Dinto Hazel van het bedrijf Pinkeye dat de technologie voor de actie verzorgt.

Wessling: “Ik vind dat Score de grens op zoekt. Bij dit soort acties krijg je al heel snel een discussie over de vraag: wat is ‘voorafgaande toestemming’?” Je kunt volgens Wessling pas echt toestemming geven voor het ontvangen van een bericht als je voldoende geïnformeerd bent, dus als je écht weet waar je ‘ja’ op zegt. In het geval van de actie bij winkelketen Score heeft hij twijfels over de mate waarin mensen zijn geïnformeerd. Wessling: “Het begrip toestemming is aan devaluatie onderhevig.”

In een reactie zegt een woordvoerder van de OPTA dat de Bluetooth-actie van Score niet verboden is. “Als je niets doet, geen handeling verricht, ontvang je in dit geval geen bericht. Dit lijkt dus een bericht te zijn dat mét toestemming wordt opgestuurd.”

Over het algemeen krijgt de OPTA weinig vragen over Bluetooth volgens de woordvoerder. De dienst kijkt of voorbeelden van eventuele Bluetoothspam onder de algemene regels van de telecomwet vallen. Het spamverbod is onderdeel van de Telecomwet. De woordvoerder verwacht niet dat er nieuwe regels komen. “In de Telecomwet wordt geprobeerd regels zo onafhankelijk als mogelijk van de techniek te formuleren.”

Opeenstapeling van ontwikkelingen
Viral Marketing wordt op dit moment nog veel vaker ingezet dan Bluetooth. Het is de opeenstapeling van ontwikkelingen die Wessling zorgen baart .”En dadelijk krijg je steeds meer mobiele telefoons met RFID. Wat betekent dat je een mobiele telefoon ergens tegenaan kunt houden om vervolgens iets naar je toegestuurd te krijgen.” Omdat deze vormen van marketing buiten het spamverbod vallen, hoopt Wessling dat brancheverenigingen zelf gedragsregels gaan opstellen.

De branchevereniging van direct marketeers, DDMA, krijgt veel vragen binnen over viral marketing, aldus een woordvoerster van de vereniging. “We krijgen zeker wekelijks een vraag van één van onze leden over vormen van viral marketing. Bedrijven zoeken naar nieuwe manier om mensen te bereiken.” De DDMA adviseert haar leden op basis van de wettelijke regels. Een aparte gedragscode voor viral marketing of Bluetooth bestaat volgens de woordvoerster niet.

Deel dit bericht

4 Reacties

L Pasteur

Marketeers zoeken mazen spamverbod zou een betere titel zijn, zeker gezien de reactie van de woordvoerster van het DDMA: "Bedrijven zoeken naar nieuwe manieren om mensen te bereiken".  De definitie van toestemming schreeuwt inderdaad om een transparantere en meer uitgebreide invulling. Uit eigen ervaring weet ik dat bij een grote uitgever met meer dan 60 bladen het meest succesvolle bel-en-win spel die van een blad voor kinderen van 7 jaar is. De kinderen bellen zelf enthousiast om mee te doen, dus niets aan de hand….

Adriaan

In het artikel hierboven: "Alleen bedrijven die al in het bezit zijn van persoonsgevens, door een eerdere verkoop van een product of dienst, mogen hun klanten aanbiedingen per e-mail of sms sturen." Zo lees ik de wetgeving echter niet, hoewel ook de OPTA bij het behandelen van een klacht vereist dat je geen producten gekocht hebt bij de spammer. Er wordt in de wetgeving weliswaar iets gezegd over het al dan niet bekend zijn als klant, maar ook dan blijft volgens mij gelden dat er vooraf duidelijk gevraagd moet worden of marketing gewenst is. Telecommunicatiewet (TW, 19 mei 2004), artikel 11.7 eerste lid: "Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid". In het tweede lid: "Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens [..]". Let op die laatste "mits". Dus waarom stelt de OPTA dat je geen klant bij een bedrijf (geweest) mag zijn als je een klacht wilt indienen? Ik denk dat de OPTA een grens wil stellen om niet duizenden klachten te hoeven verwerken — maar zo'n grens heeft dan niets met de wetgeving te maken. Als een bedrijf je geen keuze geeft om al dan niet reclame te ontvangen, of als het zich niet aan jouw keuze houdt, dan moet een klacht mogelijk zijn als er gespammed wordt. Aangifte bij het openbaar ministerie dan maar? Overigens komt hier nog de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij (WBP, 1 september 2001) zodat je ook nog met het College Bescherming Persoonsgegevens te maken krijgt als je een volledige klacht wilt indienen? Artikel 8: "Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend". En artikel 14: "In geval van verzet treft de verantwoordelijke de maatregelen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen". TW: http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Telecommunicatiewet WBP: http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20bescherming%20persoonsgegevens En meer op http://www.spamlaws.com

Ivo

Er is ook een manier om mobiel te marketen zonder dat dit door de gebruiker als spam wordt ervaren. Door bijvoorbeeld te adverteren in diensten die de ontvanger zelf wil ontvangen. Wij hebben hier onlangs een website voor optericht, http://www.smsvertising.eu. Zie dit gisteren verschenen persbericht: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2006/06/22/l006.htm

Kasper Katje

Wanneer Maurice wat nuances zou aanbrengen en niet alles op 1 hoop zou vegen dan heeft hij zowaar nog een aantal sterkte punten maar….door alles klakkeloos onder 1 noemer te plaatsen vervaagt de kracht van het statement. Viral marketing was er al voor de nieuwe wetgeving en ik zie ook niet hoe deze 'tell-a-friend' onder spam zou kunnen vallen: de afzender is de deelnemer, hij zendt niet in bulk en heeft geen commerciëel belang bij het uitnodigen. Er wordt in de meeste gevallen helemaal geen commerciële boodschap doorgestuurd, hooguit een uitnodiging om ook deel te nemen aan een game, enquete etc. Beste Maurice, wen er nu aub aan je nog heel wat mailtjes zult ontvangen waar je niet om gevraagd hebt, zowel commercieel als niet commercieel. Of moeten je vrienden tegenwoordig ook al toestemming vragen je te mailen? (en zo ja, hoe?)

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond