Derp

MPJC: Aarzelend herstel in crossmediasector

Het aantal banen in de crossmedia-industrie is in de jaren 2009 tot en met 2011 weer licht gestegen (0,5 procent). De daling van crisisjaar 2009 is tot stilstand gebracht. Deze cijfers werden vandaag bekendgemaakt op het Mediapark Jaarcongres in Hilversum.

De creatieve industrie groeit volgens iMMovator’s Cross Media Monitor 2012 met 1,9 procent, maar ICT laat volgens de belangenorganisatie een lichte daling zien: min 0,9 procent.

Voor de sector liggen volgens iMMovator moeilijke jaren in het verschiet. De economische terugval zal zich zeker nog doen voelen in de conjunctuurgevoelige ICT-sector. De bezuinigingen van de landelijke overheid zullen de creatieve industrie raken, in het bijzonder kunsten en cultureel erfgoed en media en entertainment. De kunsten moeten het de komende jaren met minder doen.

Een belangrijk deel van de groei in creatieve industrie is volgens het rapport toe te schrijven aan de opkomst van zzp’ers. Die nemen in getal toe, terwijl de grote bedrijven kleiner worden. Meer dan in de rest van de economie is er in de creatieve industrie sprake van schaalverkleining. De sector kent lage toetredingsdrempels en staat daardoor open voor nieuwe ondernemers. Daarmee ontstaat de behoefte aan nieuwe vormen van (samen)werken. Zelfstandigen en kleine bedrijven kunnen zo het missen van de schaal van grote bedrijven compenseren.

De Nederlandse crossmediasector zorgt met bijna 553 duizend banen voor bijna 7 procent van de Nederlandse werkgelegenheid. Daarvan komt 3,5 procent voor rekening van de creatieve industrie (ruim 280 duizend banen) en 3,4 procent van de ICT sector (ruim 272 duizend banen). Crossmediabedrijvigheid was goed voor een omzet van 90 miljard euro. Ongeveer 32,8 miljard euro wordt opgebracht door de creatieve industrie (2,9 procent) en 57,2 miljard door ICT (5 procent). ICT genereert met minder banen dan de creatieve industrie meer omzet.

De twee steden met het grootste aantal crossmedia-banen laten de laatste jaren (2009-2011) de sterkste groei zien. Amsterdam kreeg er in 2009 tot en met 2011 ruim 7.500 nieuwe crossmedia-banen bij (+5,6 procent), Utrecht bijna 3 duizend (+5,3 procent). Daarmee groeit de concentratie in de Noordvleugel. Voor Hilversum geldt een ander verhaal: de stad verliest volgens iMMovator bijna duizend banen in de voorbije twee jaar, door terugloop in de grootschalige media- en entertainmentindustrie.

Het mediacluster in de Noordvleugel van de Randstad is nog steeds een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Een op versterking van het cluster gerichte strategie is volgens iMMovator nodig, mede met het oog op de internationalisering van de sector, waardoor de concurrentie verscherpt. Uit het rapport: ‘De clustering van crossmediabedrijven zorgt momenteel vooral efficiency, maar moet nog meer een bron van innovatie zijn.’

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.

terug