Deel dit artikel
-

Nieuwsconsumptie steeds vaker online

De daling van het gebruik van televisie en dagbladen voor nieuws zet in 2022 door. Afgezien van de oudste leeftijdsgroep zijn inmiddels in alle andere leeftijdsgroepen nieuwssites en -apps de meest gebruikte bron van nieuws. Dat blijkt uit het Digital News Report Nederland 2022 van het Commissariaat voor de Media.

Ook het eerste nieuws van de dag wordt in toenemende mate online gebruikt. Sociale media wordt steeds meer als voornaamste bron van nieuws genoemd. Onder jongeren is dat ruim een kwart.

Hoewel meer gekozen wordt voor sociale media als voornaamste nieuwsbron, neemt het totale gebruik van sociale media voor nieuws niet toe. Ruim de helft van de Nederlanders neemt nieuws via sociale media waar. Met name Facebook wordt gebruikt voor nieuws. Vooral onder jongeren wordt Instagram steeds populairder voor het gebruik van nieuws. Van de 18 tot en met 24-jarigen wordt 35 procent door Instagram op de hoogte gehouden.

De groep Nederlanders die actief het nieuws mijdt, is klein. Die groep is sinds 2017 wel toegenomen. Vooral jongeren tot 35 jaar mijden het nieuws actief. Maar de toename van nieuws mijden, is zichtbaar onder alle leeftijdsgroepen.

Ook de motieven om nieuws te mijden, zijn vergelijkbaar onder de verschillende leeftijdsgroepen. Zo is teveel aandacht voor onderwerpen als politiek en het coronavirus de belangrijkste reden om nieuws te mijden. Er is één verschil tussen de leeftijdsgroepen: 19 procent van de jongeren die het nieuws mijden, vindt het moeilijk het nieuws te begrijpen of te volgen, in de oudste leeftijdsgroep (de 55-plussers) is dit maar 2 procent.

17 procent van de Nederlanders betaalt voor nieuws. Dit is een toename ten opzichte van 2019, maar een stagnatie ten opzichte van 2021. Dit komt omdat men in 2022 minder voor afzonderlijke artikelen is gaan betalen en meer voor abonnementen op online nieuwsdiensten. In totaal geeft 11 procent aan geabonneerd te zijn op een online nieuwsdienst. Dit is vooral op landelijke dagbladen (79 procent), maar ook op regionale dagbladen (39 procent). In Nederland is de bereidheid om te betalen voor online nieuws gelijk aan andere landen. Alleen in Noorwegen is dat al geruime tijd meer dan dubbel zo groot.

Foto Shutterstock

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond