Deel dit artikel
-

PayCheckout ontwikkelt p2p-betaalsysteem voor marktplaatsen

Technologiebedrijf PayCheckout uit Venray heeft een systeem ontwikkeld waarmee betaalproviders een betaling kunnen verdelen over meerdere partijen, iets dat nu vooral interessant lijkt voor marktplaatsen.

Het bedrijf legt op dit moment de laatste hand aan het systeem, Split-Outpayments genaamd. De eerste implementatie zal plaatsvinden bij SharePlanet, aldus de directeur Frans Eliëns. “Dat is een internetplatform binnen de deeleconomie op het gebied van mobiliteit. Ze maken het mogelijk om op één platform auto’s, motoren, campers en caravans onderling te verhuren”. Eén betaling kan vanaf mei 2017 automatisch worden uitgesplitst over meerdere verhuurpartijen.

Vijf vragen aan Frank Eliëns van PayCheckout.

Hoe werkt Split-Outpayments precies?
“Bij een normale online bestelling doet de consument een online betaling en deze betaling wordt door de PSP uitbetaald aan de merchant (webshop). Bij een Split-Outpayment doet dezelfde consument nog steeds een online betaling alleen zijn er meerdere partijen aan wie de PSP de uitbetaling doet. Feitelijk wordt de betaling gesplitst in meerdere uitbetalingen. Het aantal kan de merchant zelf bepalen.”

Wie is de beoogd eindgebruiker en welke typische use cases zie je voor je?
“Dat zijn platformen in de sharingeconomie of commerciële platformen die producten bestellen bij verschillende leveranciers en deze leveranciers dan ook geautomatiseerd willen uitbetalen. Een typische use case is bijvoorbeeld een platform waar je auto’s of motoren kunt huren van een bedrijf of van een particulier. De huurder van de auto of motor betaalt een huurbedrag per maand. Laten we zeggen honderd euro. Het platform faciliteert dat de auto of motor voor die ene dag is verzekerd. De uitbetaling van die honderd euro vindt dan plaats aan het platform, die wil namelijk graag commissie, aan de verzekeraar die wil betaald krijgen voor het verzekeren van de auto of de motor, en aan het bedrijf of de particulier die de auto of de motor verhuurt.”

“Een andere use case is bijvoorbeeld een commerciële marktplaats, waar je bijvoorbeeld automaterialen koopt. Het platform faciliteert, dat de materialen worden besteld bij drie verschillende bedrijven. De betaling van de materialen wordt gedaan aan het platform en het platform dient dan vier partijen uit te betalen, namelijk een commissie aan zichzelf en aan de drie partijen die de materialen daadwerkelijk gaan uitleveren.”

Is dit een product push of is er concreet vraag uit de markt?
“PayCheckout ontwikkelt vooral en graag op vraag van de markt. Begin 2016 hebben we deze vraag voor het eerst gekregen. Op dat moment is PayCheckout er niet op in gegaan. Vervolgens kregen we in december 2016 tegelijkertijd vanuit drie partijen deze vraag voorgelegd. Vanuit deze vraag hebben we een klein intern onderzoek gedaan. Daaruit bleek op de eerste plaats dat het aantal commerciële platformen als marktplaatsen en de sharingplatformen hard groeien en op de tweede plaats dat er niet veel partijen zijn die de gesplitste uitbetaling op een gemakkelijk manier in de markt zetten. Bovendien gaat de regelgeving met PSD2 veranderen en komt eenieder die geld bewaart voor derden, want dat is feitelijk aan de hand, in de toekomst onder toezicht van DNB of AFM of beiden. Een groot deel van deze marktplaatsen en sharingplatformen wil dat niet. Daarmee zagen we voldoende potentieel om het product te gaan ontwikkelen.”

Hoe gaat de implementatie in zijn werk?
“Implementatie gaat middels een API (PHP of C# lib). Nadat de betaalsoftware meldt dat een betaling tot stand is gekomen wordt er middels API-calls opdracht gegeven om tot deeluitbetaling over te gaan. Aan de hand van de door het platform opgesteld businessrules kunnen worden dan bijbehorende API-calls gedaan. Deze opdrachten zijn in de vorm van ‘betaal bedrag x op tijdstip y gebundeld op dit kenmerk’, et cetera. Via een dashboard zijn deze opdrachten door de platformbeheerders te volgen.”

Hoe schets je de verwachtingen richting eind 2017?
“We verwachten dat we met dit product een groot aantal klanten kunnen binnenhalen. Op de eerste plaats omdat we een sterke groei zien van met name de sharingeconomie en ook de commerciële platformen en, op de tweede plaats, dat het tot steeds meer platformen doordringt dat een platform dat geld bewaart voor derden onder toezicht komt met alle regelgeving die daarbij hoort. De oplossing die PayCheckout biedt ontzorgt de klant volledig. Hij komt niet onder toezicht, hoeft geen Stichting Derdengelden op te richten en bepaalt zelf de businessrules.”

Foto: John Ragai (cc)

Dit bericht is 95 keer gedeeld

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond