Deel dit artikel
-

Randsteden en Brainport Eindhoven bundelen krachten

Om internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen maken gaan de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven zich als één stedelijk netwerk positioneren. Om dit te bereiken gaan verschillende bestuurlijke aanjagers plannen uitwerken op gebieden als bereikbaarheid van toplocaties, digitalisering en aantrekken van toptalent.

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven vormen het economisch kerngebied van Nederland. Hier woont 37 procent van de Nederlandse bevolking, wordt 42 procent van het nationaal inkomen verdiend, worden 63 procent van de diploma’s in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs behaald en vindt 50 procent van alle private R&D plaats. Ook vinden hier internationale toonaangevende activiteiten plaats op gebieden als life science en nano-elektronica. Tegelijkertijd kan al deze bedrijvigheid, kennis en energie beter met elkaar verbonden worden.

De uitdaging begint met het ‘uitstekend verbinden’ van de toplocaties. Zonder adequate digitale infrastructuur kunnen toplocaties niet floreren. Belangrijk is dat de ontwikkeling van de digitalisering in de grote stedelijke agglomeraties doorzet. Door middel van een routekaart kan geïnventariseerd worden welke stappen hiervoor nodig zijn en onder welke condities. Gelet op de huidige situatie in Nederland en de stand van de techniek is een dekkend netwerk van meer dan 100Mbit in combinatie met een snel, duurzaam en energiezuinig mobiel netwerk (5G) het meest waarschijnlijk. Gezamenlijk optreden van de REOS-partners geeft meer kans op het binnenhalen van datacentra.

Het Uitvoeringsprogramma REOS wordt aangestuurd door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht, de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, de Economic Board Zuid-Holland, Economic Board Utrecht, Brainport Eindhoven en Amsterdam Economic Board, en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond