Deel dit artikel
-

Richtlijnen voor websites overheid minder rigide

Bij het toegankelijk maken van websites voor gebruikers van allerlei apparaten en voor gehandicapten, mag de overheid in de toekomst afwijken van de bestaande webrichtlijnen. Maar alleen als daar een goede reden voor is.

Dat schrijven de ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer.

De webrichtlijnen zijn bedoeld om sites van ministeries, gemeenten, provincies en allerlei overheidsdiensten voor iedereen met verschillende apparaten goed toegankelijk te maken, ook bijvoorbeeld voor blinden en slechtzienden en voor doven en slechthorenden.

Zo moeten plaatjes moeten in tekst beschreven worden, zodat blinden en slechtzienden met hun leeshulpmiddelen (brailleapparatuur, grote letters) kunnen lezen wat er te zien is. Ook filmpjes met geluid moeten beschreven en ondertiteld worden. Pdf-files moeten ook met hulpapparatuur zijn te lezen, dus niet alleen grafisch zijn. Invulformulieren moeten ook bruikbaar zijn voor mensen met een handicap en websites moeten met verschillende browsers toegankelijk zijn.

Een rigide eis om volledig te voldoen aan alle webrichtlijnen is voor overheden een enorme klus, soms met onwenselijke en onredelijke resultaten. Zo is het onhaalbaar om alle oude, grafische pdf-files uit vorige jaren om te zetten in nieuwe versies. Het verbod om informatie alleen in kleur weer te geven, maakt het tonen van geografische kaarten soms moeilijk of onmogelijk. Ook zou het jammer zijn om filmpjes van gemeenteraadsvergaderingen of andere informatie niet meer snel aan te bieden, alleen omdat de arbeidsintensieve ondertiteling nog niet gereed is.

Het grote publiek zou de dupe worden als overheidssites de webrichtlijnen altijd onmiddellijk en zonder uitzonderingen toe moeten passen, terwijl dat soms niet haalbaar is. Daarom gaat het principe ‘pas toe of leg uit’ gelden. Daarmee is het mogelijk (soms tijdelijk) af te wijken van de richtlijnen als daarvoor een goede reden is, én als er alternatieven worden geboden voor mensen met een handicap. Onafhankelijke inspecteurs zullen niet alleen letten op het toepassen van de webrichtlijnen; zij zullen ook beoordelen of uitzonderingen redelijk zijn en of er goede alternatieven worden geboden voor gehandicapte internetgebruikers. Want het uitgangspunt blijft dat overheidswebsites moeten voldoen aan richtlijnen voor toegankelijkheid.

Deel dit bericht

1 Reactie

Raph de Rooij

waarschijnlijk is gebaseerd op de informatie op http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/11/28/uitzonderingen-mogelijk-op-richtlijnen-voor-websites-overheid.html
Een ander bericht over dezelfde Kamerbrief is te vinden op http://www.webrichtlijnen.nl/actueel/nieuw-model-voor-de-webrichtlijnen . Ook is daar een link beschikbaar naar het onderzoeksrapport dat als input diende voor de Kamerbrief. Uit deze informatie komt een ander beeld naar voren dan uit het nieuwsbericht.

Het aangekondigde verantwoordingsmodel heeft als doel dat het onderwerp niet langer door bestuurders volledig kan worden gedelegeerd aan ‘mensen die weten wat HTML is’, maar dat de bestuurders zelf hun rol moeten oppakken in het proces. Het afleggen van verantwoording in het kader van ‘Pas toe of leg uit’ voor wat betreft het functioneren van de (online) informatievoorziening en dienstenverlening behoort immers tot hun takenpakket.

Onderaan pagina 82 van het genoemde rapport wordt overigens een interessant onderwerp aangesneden: bij de indeling van overheidsorganisaties in categorieën, gebaseerd op de wijze waarop met het vraagstuk wordt omgegaan, wordt een verband gelegd met cultuurtypering,

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond