Deel dit artikel
-

Sector blij met digitale ambities van het kabinet

Dutch Datacenter Association (DDA) en de Fiber Carrier Association (FCA) reageren positief op het zojuist gepresenteerde regeerakkoord (pdf). De stappen die de coalitie zet zijn ambitieus in het licht van de grote impact en de snelle veranderingen. Wel mist een bewindspersoon die als digitale regisseur de lijnen uitzet. Het is de eerste keer dat een regeerakkoord een apart hoofdstuk wijdt aan digitalisering.

Belangrijke punten uit het akkoord naast de digitale infrastructuur en Nederland als digitaal knooppunt voor Europa: er komt een speciale belasting op digitale diensten (samen met Europese Unie) en een toezichthouder op algoritmen die gaat controleren op transparantie, discriminatie en willekeur.

Nederland gaat zijn bedrijven, vitale infrastructuur en economisch kapitaal beter beveiligen door centraal gecoördineerde structurele samenwerking tussen onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven en wetenschappers. Zij kunnen sneller en makkelijker informatie delen over digitale kwetsbaarheden en ‘hacks’.

De nieuwe coalitie wil ook investeren in een betere samenwerking tussen ‘wetenschap, bedrijfsleven, startups, scale-ups, kenniscoalities en overheid om de kansen die digitale technologie biedt te verzilveren. Daarbij horen investeringen in chips- en sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie en kwantumcomputing.

Het kabinet investeert verder 12 miljoen euro per jaar in het versterken van de Autoriteit Persoonsgevens. Techreuzen worden verantwoordelijk voor het actief tegengaan van desinformatie en haatzaaien.

Het is positief dat er meer aandacht voor digitalisering is en digitale infrastructuur, aldus Stijn Grove, directeur van de DDA. ‘We staan voor grote uitdagingen op het gebied van data, privacy, cybersecurity, duurzaamheid, digitale marktwerking, digitale soevereiniteit en de benodigde versterkingen van de digitale infrastructuur. Als datacenter sector roepen wij al tijden om een Nationale Datacenter Strategie, juist ook om de vele uitdagingen slim te koppelen en het fundament te versterken.’

Een duidelijk plan en regie met een sterke uitvoeringsagenda is hard nodig en daarom juichen we dit toe, zegt ook Andrew van der Haar van de glasvezelsector. ‘We zullen de uitrol van glasvezel voor consumenten beter moeten harmoniseren.’

De digitale regie zal beter moeten dan in de afgelopen vier jaar, want onze concurrentiepositie ten opzichte van de ons omringende landen staat onder druk. Veel van deze landen beseffen dit en hebben reeds eerder aparte bewindspersonen aangesteld als aanspreekpunt, voor coördinatie en als uithangbord.

Joost Vente, NLdigital, constateert dat in het akkoord niets staat over investeringen in 5G en de veiling van de benodigde frequenties. In het gedeelte over de herziening van het curriculum voor het onderwijs ontbreekt digitale geletterdheid. NLdigital hoopt deze deze punten alsnog in de uitwerking van de ambities worden meegenomen.

15 december 2021
Belang van tech onderstreept in regeerakkoord

Techleap.nl ziet vooral veel kansen voor startups en scaleups in het regeerakkoord. Het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden, het dichten van de financieringskloof, om- en bijscholing naar tekortberoepen en investeringen in sleuteltechnologieën zijn maatregelen die we terugzien in dit akkoord en die Techleap.nl al langer bepleit.

Daarnaast onderkent dit regeerakkoord de kansen van digitalisering en wordt het belang van digitale vaardigheden onderstreept. Techbedrijven werken ook graag samen met de overheid aan de solide spelregels, toezicht en strategische autonomie waar terecht ook aandacht aan besteed wordt. Techleap.nl is optimistisch over de passages die gaan over het om- en bijscholen van mensen voor de overstap naar de zogenaamde tekortberoepen. In Nederland zijn vorig jaar ruim 82.000 vacatures in de ICT opengesteld.

Het versterken van kennisinstellingen, (regionale) ecosystemen, innovatieve ondernemers, startups en scale-ups sluit aan op de visie van Science to Impact, de intussen breed gedragen beweging die mede door Techleap.nl is geïnitieerd. In dat kader is vooral het creëren van meer impact van innovatie van belang, dat lijkt te ontbreken in de plannen van het nieuwe kabinet.

Foto Shutterstock

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond