Deel dit artikel
-

Student bouwt app die plagiaat ChatGPT detecteert

Niet al zijn medestudenten nemen het hem in dank af, maar Andrew Tian ontwikkelde een app die plagiaat met AI-model ChatGPT detecteert.

Onder de naam GPTzero bracht de Brit afgelopen dagen software uit die kan zien of een tekst door een mens of door een machine is geschreven. De tool is gratis te gebruiken.

Tian, studerend aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Princeton, kwam op het idee toen hij zag dat kunstmatige intelligentie steeds vaker wordt ingezet om plagiaat te plegen. Het nu populaire ChatGPT gebruikt bijvoorbeeld alle publiek beschikbare teksten op internet om schrijfopdrachten te leren uitvoeren.

Voor scholieren en studenten wordt het makkelijk om teksten, opstellen, vragenlijstjes en samenvattingen te laten maken door de computer. Het gevaar bestaat dat deze jongelui hun mentale oefeningen uitbesteden aan computers. Dat wil Tian voorkomen.

De bevindingen met GPTzero vormen voor de student de basis voor een toekomstige publicatie.

ChatGPT werd eind november 2022 gepubliceerd door OpenAI, een onderzoekslab. Microsoft heeft daar een financieel belang in. Het softwarebedrijf gebruikt de daar opgedane kennis om AI-tools toe te voegen aan Bing en de Microsoft 365-suite.

Op openbare scholen in NY City is het sinds enkele dagen verboden om ChatGPT te gebruiken op computers van de onderwijsinstellingen.

Foto: Mirko Tobias Schäfer (cc)

Deel dit bericht

5 Reacties

Post

chatGPT is een belangrijke stap in de KI.
uiteraard kun je chatGPT memoreren of er naar refereren. zo kunnen nieuwe KI ideeen gebruikt worden. KI kan heel veel zeggen, maar of t waar is, of het waarde heeft voor de mens, kan enkel de mens zelf bepalen. KI kan daar nog steeds mee helpen.
de vraag is of ons onderwijs wel meegroeit.
door chatGPT te verbieden, gaat dat zeker niet.

Jan van Westland

Het is onzinnig om ChatGPT te verbieden op scholen. Dit geeft slechts aan dat het onderwijs hopeloos achter loopt op de technische ontwikkelingen.

Het heeft geen enkele zin om mensen op te leiden voor taken die veel beter mbt techniek kunnen worden uitgevoerd.

Je zult je leerlingen dus juist moeten leren om op de juiste manier met AI om te gaan!

Zodat ze geen producten, gemaakt door AI-tools, opleveren die de toets der kritiek niet kunnen weerstaan. Want let wel, ook AI-tools kunnen volstrekte onzin uitkramen of maatschappelijk onwenselijke producten creeren!

Overigens wil ik hierbij nogmaals wijzen op het gevaar van AI:
– Het kan verkeerd worden gebruikt, en omdat het zo’n krachtig middel is kunnen de gevolgen daarvan ook desastreus zijn;
– Machtige organisaties zijn veel beter instaat om dit middel voor hun eigen belang in te zetten, krachtiger AI-tools in te zetten en individuele burgers van de mogelijkheden van deze techniek af te schermen, waardoor het machtsverschil tussen deze organisaties en de individuele burger nog groter wordt dan zij al is. het werkt dus deliberaliserend en ontdemocratiserend;
– Je kunt niet tegen houden dat mensen en organisaties AI-systemen met verschillende kennis/functionaliteten aan elkaar gaan knopen. Je loopt dan het risico dat er uiteindelijk zonder dat je het door hebt andere functies ontstaan (bijvoorbeeld zoiets als zelfbewustzijn) waar je geen controle meer over hebt. En dat je alleen nog kunt stoppen door alles af te sluiten;
– Je loopt het risico dat de mensheid er zo afhankelijk van wordt dat het stilleggen ervan ernstige gevolgen voor de maatschappij en mogelijk zelfs de mensheid heeft. Daar is de huidige energiecrisis niks bij;
– Als mensen niet meer zelf hoeven na te denken dan zal de mensheid uiteindelijk intellectueel degenereren; Dan worden we op zijn best vanzelf een soort huisdieren van onze AI-systemen en uiteindelijk wellicht de energievoorziening ervan…..

Erwin Boogert - Emerce

Voor de aardigheid de volgende verwijzing. Sky News deed een steekproef en voedde docenten antwoorden van ChatGPT op studieopdrachten die de leraren aan de krant gaven. Ze zijn niet bekend met het AI-model.

https://news.sky.com/story/the-ultimate-homework-cheat-how-teachers-are-facing-up-to-chatgpt-12780601

TLDR
“So, with ChatGPT, students need to have the knowledge to know whether the work produced is any good, which is why we need to teach students to be discerning.”

En: ze hebben niet de oefening gehad in leren verwoorden.

Francis

ChaptGPT niet verbieden op school? Lees eens jouw eigen (laatste 2) gevaren erop na: indien kinderen niet meer leren om teksten te schrijven zonder gebruik van AI dan zijn de risico’s die je zelf vernoemt geen risico’s meer maar zekerheden. (en neen, ik sta niet in het onderwijs)

Chahin

Ik zelf ben wel voorstander van het ChatGPT als software developer (werkend in een software bedrijf). ChatGPT kan voor mij wat ik normaal op Google zoekt het sneller de oplossing vinden op ChatGPT. Dit gaat overigens over simpele stuff. ChatGPT is nog niet advance genoeg om echt hele ingewikkelde stuff te weten binnen programmeren tenzij je er veel tijd insteekt met het input.

ChatGPT gebruiken voor plagiaat of huiswerk of iets dergelijks, daar ben ik het niet mee eens. Op die manier leren de studenten niet en zal het examen slagingspercentage van het examen waarschijnlijk dalen.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond