Deel dit artikel
-

Techleap-onderzoek toont perceptiekloof in diversiteit onder techmedewerkers

De perceptiekloof in de Nederlandse techindustrie houdt aan: Nederlandse techmedewerkers zijn verdeeld over het onderwerp diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Dit blijkt uit het State of Inclusion in Dutch Tech onderzoek, uitgevoerd door Diverse Leaders in Tech (een initiatief van Techleap).

Volgens het onderzoek dat is gepresenteerd tijdens de DEI in Tech Summit, is de Nederlandse techsector in het algemeen positief gestemd over diversiteit op de werkvloer. De urgentie om echte vooruitgang te boeken in de aanpak van ongelijkheid ontbreekt echter.

Techleap stelt dat twee cruciale stappen nodig zijn om de perceptiekloof te dichten. Enerzijds moet er meer bewustzijn komen over hoe diversiteit direct bijdraagt aan bedrijfssucces. Daarnaast is het belangrijk om beter te begrijpen hoe inclusie in de techsector daadwerkelijk beleefd wordt door verschillende groepen.

Veel Nederlandse techmedewerkers erkennen het belang van diversiteit en inclusie. Twee derde (66%) vindt het belangrijk dat in hun organisatie actief stappen ondernomen worden. Dit is niet alleen vanuit sociale overwegingen (50 procent), 62 procent gelooft dat het bijdraagt aan een positief imago en het bereik van diverse doelgroepen.

Hoewel veel techmedewerkers het belang dus erkennen, is het opvallend dat er steeds meer weerstand en kritiek komt naarmate de initiatieven concreter worden. Veel respondenten stellen dat het onderwerp overdreven wordt en zien niet veel heil in het stellen van doelen en verantwoordelijkheden.

Bijna de helft van de mannen (47 procent) vindt dat het belang van diversiteit op de werkvloer overdreven wordt, tegenover een kwart (24%) van de vrouwen. Bovendien ziet een derde van de mannen (34%) de toegevoegde waarde niet, terwijl 9 op de 10 vrouwen (86%) wel geloven dat diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie belangrijk is voor bedrijfssucces.

Hoewel driekwart (77%) van de techmedewerkers denkt dat iedereen gelijke kansen krijgt, en meer dan twee derde (71%) tevreden is met hoe ongelijkwaardigheid wordt aangepakt, wordt dit niet altijd zo ervaren door andere groepen. Ruim een derde (35%) van de medewerkers met een migratieachtergrond noemt discriminatie een groot probleem in de techindustrie, en 45% zegt niet gelijkwaardig te worden behandeld.

Minder dan de helft van de respondenten (49%) gelooft dat een divers managementteam belangrijk is voor het bedrijf. Jonge mensen (Gen Y en Z) onderkennen vaker het belang van rolmodellen: 61% benoemt de toegevoegde waarde van divers leiderschap. Slechts 2 op de 5 (39%) van de medewerkers boven de 44 zien het belang van diversiteit in de top.

Techmedewerkers zijn niet bekend met initiatieven die diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer trachten te verbeteren. Maar liefst twee derde (65%) kan geen concrete acties noemen die binnen hun organisatie worden genomen. Daarnaast gelooft 60% dat aanvullende investeringen om diversiteit te stimuleren niet nodig zijn en ziet slechts een kwart (27%) de waarde van quota in om hun bedrijf te helpen een betere afspiegeling van de maatschappij te worden.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond