-

Het belang van data voor meer diversiteit en inclusie in de Nederlandse tech-industrie

Nederland kan haar toppositie als een van de toonaangevende Europese innovatiehubs kwijtraken, als we niet meer inzetten op diversiteit en inclusie. Een nieuw benchmarkrapport laat zien dat er zeker in de tech-sector nog veel te winnen is.

Het Nederlandse D&I (Diversiteit en Inclusie) in Digital benchmarkrapport 2023 laat zien hoe belangrijk het is om bewust te worden van de noodzaak van diversiteit en inclusie binnen de Nederlandse tech-industrie. We komen meer dan een miljoen digitale specialisten te kort in Europa. Tegelijkertijd gaan slechts zes op de duizend vrouwen aan de slag in tech.

Een verbetering van de gendergelijkheid kan in 2050 leiden tot een toename van het BBP per hoofd van de bevolking in de EU met 6,1 tot 9,6 procent, wat neerkomt op 1,95 tot 3,15 miljard euro. Het helpt om te voldoen aan nationale en Europese wetgeving rond bijvoorbeeld (gender)quota en transparantie van beloningen. Het aantrekken en behouden van divers (tech-)talent leidt tot meer economische groei en gelijke kansen voor iedereen.

Waarom inclusiviteit en diversiteit?

Onderzoek toont aan dat teams met meer diversiteit leiden tot betere besluitvorming en innovatievere producten en diensten, wat goed is voor de bedrijfsprestaties, de zakelijke en economische vooruitgang. De top 25 procent van bedrijven met genderdiversiteit in directieteams had ook meer kans op bovengemiddelde winstgevendheid.

Maar zelfs met nieuwe Europese D&I-wetgeving en -beleid in het verschiet (zoals een genderquotum en het EU Pay Transparency Directive), zien we een significante daling in de belangrijkste D&I-indicatoren binnen het Nederlandse technologielandschap. En net als genderdiversiteit scoort ook culturele diversiteit laag. Slechts 25 procent van de leidinggevende posities wordt ingenomen door personen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Diversiteit en inclusie lijken wel op de agenda te staan bij veel bedrijven, maar we zien dat het een aanzienlijk deel van de organisaties ontbreekt aan inzet en tastbare maatregelen om verder te komen dan de beginstadia. Deze onbalans belemmert de ontwikkeling van een echt inclusieve Nederlandse tech-industrie.

Benchmark-resultaten: stagnatie

We zijn er nog lang niet: het percentage vrouwen dat in de tech-sector werkt is het afgelopen jaar gedaald van 21 naar 19 procent. De vertegenwoordiging van vrouwen in hogere technische functies blijft steken op slechts 13 procent. En dan hebben we het nog niet eens over de alarmerende 42,3 procent van de bedrijven die zeggen zich nog maar in de beginfase van hun D&I-traject te bevinden. Dit zijn enkele conclusies van de Dutch D&I in Digital Benchmark van Diversityhero van 2023. Het werpt licht op de stand van D&I in Nederland, en onthult dalende cijfers en een gebrek aan betrokkenheid onder tech-bedrijven.

Zonder echte inspanningen en concrete acties loopt de gehele sector het risico ongelijkheden te bestendigen, kansen te beperken en de voordelen van diverse perspectieven en talenten niet te benutten. Alleen met gezamenlijke inspanningen creëren we een meer inclusieve en rechtvaardige toekomst voor de komende generaties.

Meten is weten

Een belangrijke stap om diversiteit en inclusie te verbeteren in de techwereld, is het verschaffen van inzicht. Objectieve data verzamelen en analyseren helpt ons om ongelijkheden, lacunes en verbeterpunten te identificeren, om daardoor weer beter geïnformeerde beslissingen te nemen en gerichte acties op te pakken. Naast het gebrek aan data, is er in de Nederlandse technologiesector ook een gebrek aan samenhang en samenwerking. Bedrijven kunnen profiteren van gezamenlijk werken: zo leren ze van elkaar.

Met data kunnen bedrijven hun voortgang meten en de impact van hun initiatieven in de loop van de tijd bijhouden. Met een benchmark krijgen organisaties inzicht in de staat van diversiteit en inclusie binnen de Nederlandse technologiesector en kunnen ze hun eigen inspanningen en voortgang beoordelen. Zonder data wordt het moeilijk om de effectiviteit van hun strategieën te beoordelen en daadwerkelijk vooruitgang te boeken.

Wat moeten we doen?

Nederland loopt achter op andere Europese landen, waar beleid en wetgeving een grotere impact laten zien. Dat bleek ook uit de moeite die het kostte om bedrijven te betrekken bij het meten en benchmarken van D&I-gegevens. Bedrijven zijn zich nog niet bewust van het cruciale belang van het meten van diversiteit en inclusie.

Als we kijken naar de benchmarkresultaten van dit jaar, zien we de volgende verbeterpunten waarop het Nederlandse ecosysteem zich moet richten: we moeten vertrouwen en een solide infrastructuur opbouwen met behulp van zelfidentificatietools. Zo kunnen we meer gegevens verzamelen dan alleen geslacht en leeftijd, zoals etniciteit en handicap. En hierdoor kunnen we onze inspanningen voor een echt divers personeelsbestand weer beter in kaart brengen en verbeteren.

Samen moeten we meer moeite doen om bewustwording te creëren en Nederland vooruit te helpen. Het bereiken van een echte, blijvende verandering vereist actieve deelname en betrokkenheid van alle relevante partijen.

Om deze uitdagingen te overwinnen, is er dringend nood aan meer inspanningen, strategische initiatieven en een collectief engagement. De rol van data is daarbij onmiskenbaar: we moeten dieper graven, van elkaar leren, patronen vinden en moedig zijn. Het is tijd om veranderingen door te voeren die echt werken.

Over de auteur: Gillian Tans is Board Member bij Techleap.nl.

Deel dit bericht

1 Reactie

Franco N. - G.

Pfff. Doodmoe word je ervan. Wat een geneuzel in de marge. En gelukkig is dat gedram om meer diversiteit alweer gedateerd. En nu door!

Pleit je ook voor meer mannen in de kinderopvang? Of meer vrouwen als loodgieter? Drammen om diversiteit werkt alleen voor ‘leuke’ functies. Functies met aanzien.

Inspanningen om meer diversiteit te verkrijgen, lopen altijd uit op discriminatie. Hier in de VS heeft men het al jaren over ‘diversity hires’. In de regel zijn dit geflopte bestuurders en managers die alleen die positie bekleden vanwege hun huidkleur of geslacht. En daarmee dus niet automatisch goed zijn in hun werk.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond