Deel dit artikel
-

Voorlopig geen Pan-Europese muzieklicentie

De kans op het verstrekken van grensoverschrijdende licenties bij muzieksites is met het hoger beroep van auteursrechtenorganisatie BUMA tegen haar Britse tegenhanger PRS zo goed als verkeken. PRS mag volgens het hof haar eigen licentiegebied afschermen.

In 2006 verstrekte BUMA als eerste een Pan-Europese licentie aan de websites Beatport.com of aan eMusic. Dat scheelde de websites een hoop administratieve rompslomp. Zij hoefden geen regeling te treffen met de auteursrechtenorganisaties in verschillende landen.

BUMA meende de licentie te kunnen verstrekken omdat internet geen onderdeel uitmaakte van het zogenoemde Contract of Reciprocal Representation (CRR) uit 1973, waarin afspraken tussen verschillende Europese rechtenorganisaties zijn vastgelegd. Het licentiemodel was overigens nog altijd gebaseerd op behoud van het wereldrepertoire voor elke Europese muziekrechtenorganisatie. Oftewel, voor elk land zouden tarieven gehanteerd worden zoals die gelden in het land waar het auteursrecht werd geëxploiteerd.

De Britse BUMA, PRS, vond echter dat zij Nederlandse partner zijn boekje te buiten was gegaan. Luttele dagen nadat BUMA het contract met Beatport wereldkundig had gemaakt, sommeerde PRS BUMA om zich te onthouden van het verlenen van licenties voor het PRS-repertoire buiten Nederland. De rechter stelde PRS in het gelijk en oordeelde dat de gebiedsbeperking ook geldt voor het aanbieden van muziek op internet. BUMA verwees daarbij nog vergeefs naar de beschikking van Eurocommissaris Kroes tegen ‘kartelvorming’ van rechtenorganisaties. PRS vertegenwoordigt niet minder dan 50.000 componisten en tekstdichters en 8000 muziekuitgevers.

Het hof heeft PRS nu ook in hoger beroep gelijk gegeven. De gebiedsbeperking is voorshands niet strijdig te achten met het EG-Verdrag en PRS maakt zich door het bedingen van de gebiedsbeperking evenmin schuldig aan misbruik van machtspositie.

Daarnaast geldt de gebiedsbeperking ook voor de kabel en de satelliet. Het hof: "In het feit dat de kabelnetwerken vooralsnog niet grensoverschrijdend zijn is voorts onvoldoende grond gelegen om de voorziening voor zover het de verspreiding via kabel betreft alsnog te weigeren. PRS stelt zich ten slotte terecht op het standpunt dat de verleende voorziening wat de openbaarmaking via satelliet betreft moet worden gelezen in het licht van de Satellietrichtlijn, waaruit volgt dat bij satellietuitzendingen in beginsel alleen de verzending naar de satelliet toe, de zogenoemde up-link, als openbaarmaking wordt aangemerkt, ongeacht de footprint van de satelliet."

BUMA/STEMRA gaat niet in cassatie. Cees van Rij, directeur Juridische Zaken van BUMA/STEMRA tegen Emerce: "We verwachten niet dat we daarmee alsnog ons gelijk kunnen halen. Ook al zijn we het met de uitspraak ten principale oneens. Je zou toch verwachten dat zo langzamerhand de grenzen eens open mogen gaan." BUMA zal wel proberen om door afspraken met zusterorganisaties zoveel mogelijk grensoverschrijdende licentieboeketten samen te stellen.

Foto: Rossina Bossio (cc)

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond