Industry Wire

Geplaatst door Provincie Gelderland

4 nieuwe sociale innovatie pioniers in Gelderland

Gelderland heeft er 4 nieuwe sociale innovatie pioniers bij. Vrijdag 29 november 2019 reikte gedeputeerde Peter Kerris in Tiel de certificaten uit aan: Kranendonk Smart Robotics (Tiel), Modderkolk Project & Maintenance (Wijchen), Doeko (Weurt) en de Movements Group (Wijchen). Als koplopers in sociale innovatie maken zij andere bedrijven bewust van de noodzaak om meer te investeren in training, scholing en nieuwe manieren van samenwerking.

Talent Beter Benutten
Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Innovatie is mensenwerk. Door slimmer samen te werken en talent beter te benutten halen bedrijven meer uit de mensen en uit de organisatie. De 4 nieuwe pioniers laten zien dat sociale innovatie loont, voor bedrijf en medewerker.’

Slim (samen)werken
De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Maar technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Het succes van innovaties is voor 75% afhankelijk van sociale innovatie. Voorbeelden hiervan zijn:
werken in zelfsturende teams werken met flexibele werktijden en verzamelplaatsen waar medewerkers van verschillende bedrijven samenwerken trainen van de ‘21st century skills’ (een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. van medewerkers.

‘21st century skills’ is een verzamelterm voor een aantal algemene vaardigheden die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Nieuwe technieken vragen om nieuwe vaardigheden.

Sociale innovatie loont
Er zijn dit jaar al 9 sociale innovatie pioniers benoemd in Gelderland. Ze laten zien dat dat bedrijven die investeren in sociale innovatie succesvoller en vernieuwender zijn. Met meer tevreden medewerkers. Justin Geraerds (CEO Kranendonk): ‘Sociale innovatie loont. Door mensen mee te laten denken, inspraak te geven en te waarderen voor het werk dat ze doen neemt de kwaliteit en efficiency van de hele organisatie toe. Samen werken aan de toekomst geeft dan zoveel werkplezier, dat dit uiteindelijk niet als werk aanvoelt’.

Te weinig tijd en geld
Uit onderzoek bleek dat veel Gelderse werkgevers nog achterblijven in sociale innovatie. Niet alle bedrijven hebben genoeg tijd, geld en kennis om hierin te investeren. Met de regeling sociale innovatie geeft provincie Gelderland deze bedrijven een duwtje in de rug. We zetten €2 miljoen in voor nieuwe initiatieven voor sociale innovatie. Voor meer informatie over deze regeling Sociale innovatie.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht