Industry Wire

Geplaatst door Storyboard

De 5 redenen waarom influencer marketing in 2020 de pubertijd zal ontgroeien

Eind november 2019 verscheen als onderdeel van de Grote Marketing Enquête een artikel online met de titel: ‘Marketeers realiseren zich dat Influencer marketing niet de heilige graal is’. Zoals de kop ook doet vermoeden, worden in de enquête door marketeers twijfels uitgesproken over de inzet van influencers. Eva van Reijmersdal (SWOCC) reageert in het artikel op de uitkomsten van het onderzoek. Het artikel zet een kritische toon, maar het sluit af met een gedegen perspectief over professionalisering van de branche.

Content en Influencer bureau Storyboard kopt deze voorzet graag in. Zij delen hierbij de top 5 redenen waarom Influencer Marketing volgend jaar de pubertijd zal ontgroeien:

Influencer marketing klinkt misschien als een hype, maar het is eigenlijk een traditionele marketing tactiek die door sociale media zijn tweede jeugd beleeft.

Influencer marketing is geen nieuw fenomeen. Sterker nog, onze archieven gaan terug naar het jaar 1882: in dat jaar werd de populaire Britse actrice Lilly Langtry het gezicht Brown’s Iron Bitters. In de recentere geschiedenis kunnen we terugdenken aan Michael Jackson & Pepsi, Michael Jordan & Nike en de ontelbare influencers & celebrities in commercials en op covers van magazines. Influencer marketing is dus een bewezen mediatactiek dat al decennialang zijn vruchten afwerpt. Het enige verschil is dat influencer marketing vandaag de dag door het internet en sociale media, toegankelijker, meer schaalbaar èn meetbaarder is dan ooit.

De branche groeit dan ook heel hard, wereldwijd van 4,6 miljard in 2018, naar 6,5 miljard in 2019 en een geprognotiseerde besteding van 8 tot 10 miljard in 2020.
Het sterk veranderende medialandschap blijkt de aanleiding te zijn. Zo verliest lineaire TV jaar op jaar sterk terrein en streaming platformen bieden voor adverteerders geen uitkomst. Daarvoor in de plaats neemt de dominantie van sociale media toe: daar wordt de user experience gewaarborgd door algoritmes die menselijke interactie sterk de voorkeur geven boven traditionele advertising.

2. Marketeers zullen steeds strategischer nadenken over influencer marketing.

We hate to burst your bubble, maar de ‘heilige graal’ in marketing bestaat niet. Het succes van een TV-campagne is niet alleen afhankelijk van de zender waarop je inkoopt, en zo ook het succes van een influencer campagne: dat is niet alleen afhankelijk van de influencer waar je mee werkt.
Een geslaagde influencer campagne valt of staat bij de juiste strategische aanpak; daarbij is de balans tussen merkboodschap, influencer en distributie de sleutel tot succes. Inmiddels zijn steeds meer adverteerders zich hiervan bewust en halen deze expertise in huis of gaan over tot samenwerkingen met gespecialiseerde bureaus.

3. De branche professionaliseert

De kritieken op influencer marketing zijn niet onbeantwoord gebleven. Zo zijn er inmiddels tal van mogelijkheden om met fake followers frauderende influencers te identificeren. Bij Storyboard hebben we een Influencer Audit methodiek ontwikkeld, een onafhankelijk onderzoeksrapport naar o.a. match, integriteit en brand safety. Ook de brancheverenigingen hebben influencer marketing op de agenda staan. Zo heeft de Bond van Adverteerders (BvA) een taskforce influencer marketing gelanceerd met een whitepaper tot gevolg.

Ook zijn we met Storyboard sinds begin dit jaar een initiatief voor zelfregulering vanuit bureaus en exploitanten opgestart. Met dank aan de DDMA neemt dit concrete vormen aan en zal hier door hen binnenkort meer over naar buiten worden gebracht. Het eerste doel is om universele afspraken te maken over de meetbaarheid en effectiviteit van influencer campagnes en projecten.

4. Door transparantie groeit het consumentenvertrouwen

We zijn de tijd voorbij dat influencer marketing gezien wordt als een slinks middel voor sluikreclame. Onder andere door middel van de campagnevoering van de Stichting Reclame Code is het gevoel van verantwoordelijkheid bij influencers enorm gegroeid. Zo zijn steeds meer influencers zich ervan bewust dat het noodzakelijk is om duidelijk aan te geven wanneer iets een betaalde samenwerking betreft. Wij helpen influencers om de code na te leven, maar kijken tegelijkertijd ook samen met onze klanten naar eventuele risico’s zoals brand safety, gezondheid van de fanbase en concurrentie risico’s.

Onderzoek toont aan dat het voor consumenten niet uitmaakt of ze naar redactionele-, of naar branded content kijken. Het is echter wel van groot belang dat de content waarde toevoegt en aansluit op de passies en interesses van de ontvanger. Anders haken zij af.

5. De toegevoegde waarde van influencer marketing wordt steeds beter meetbaar

Met de juiste aanpak kan influencer marketing een zeer effectief middel zijn door de gehele funnel, van awareness tot sales. Maar het meten van dit succes is vaak een uitdaging. In het verleden staarde de branche zich blind op soft indicators als bereiken engagement, maar het daadwerkelijke succes is minder makkelijk zichtbaar.

Onze onderzoekpartner MeMo2 heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar influencer marketing in samenwerking met de V.U. Amsterdam. Uit dit onderzoek bleek dat influencer marketing het meest effectieve mediamiddel is om koopintentie te bevorderen. Echter, het onderzoek toonde ook aan dat er geen correlatie is tussen engagement en koopintentie. Dat wil zeggen dat een consument ook positief beïnvloed kan zijn om over te gaan tot aankoop, zonder dat deze consument daadwerkelijk engaged (like, share, comment) met de uiting. Samen met MeMo2 zorgen we er daarom middels een onafhankelijk onderzoek voor dat ook dit meetbaar wordt gemaakt en vanaf volgend jaar is dit onafhankelijke onderzoek een standaard module in onze influencer marketing oplossingen. We verwachten dat meer adverteerders onderzoek aan hun projecten toe zullen voegen en dat er komend jaar nieuwe standaarden in de markt zullen gaan leven.

Over Storyboard
Storyboard is een award winning content- en influencer bureau. We verzorgen storytelling en social media strategieën, influencer marketing, content productie en distributie voor een netwerk van lokale en internationale merken. Door de combinatie van creativiteit en data, ontwikkelen wij content die raakt, met distributie die werkt. Wij helpen merken om hun verhaal te vertellen met impact.

Contact
Storyboard Media B.V. // Floyd van Lith // telefoon: 06 4305 1771 // e-mail: floyd@storyboard-agency.com

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht