Industry Wire

Geplaatst door Capco

62 % van de leiders in de financiële dienstverlening verwacht in de komende twee jaar een omzetstijging door cloudinvesteringen

62 % van de leiders in de financiële dienstverlening verwacht in de komende twee jaar een omzetstijging door cloudinvesteringen
Uit de wereldwijde studie FullStride Cloud Services van Capco en Wipro blijkt dat de clouddoelstellingen van financiële dienstverleners gericht zijn op bedrijfs- en omzetgroei.

Brussel, 11 april 2022 – Leiders in de financiële dienstverlening noemen een toename van toekomstige inkomsten (62%) en een verbeterde toekomstige winstgevendheid (52%) als belangrijkste redenen om cloudtechnologieën in te zetten, zo blijkt uit een nieuw onderzoek naar financiële dienstverlening van Capco, onderdeel van Wipro Company, een wereldwijd technologie- en managementadviesbureau, en Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied vaninformatietechnologie, advies en bedrijfsprocesdiensten.
In het rapport Cloud’s Transformation of Financial Services gaan cloudexperts van Capco en Wipro dieper in op de gegevens over financiële dienstverlening die verzameld zijn in het wereldwijde onderzoek en rapport van Wipro uit 2021 ‘Making Business Thrive: A Cloud Leader Roadmap for Achieving 10x ROI’. Het rapport identificeert de belangrijkste trends en opportuniteiten voor de toekomst en biedt inzichten waarmee instellingen voor financiële dienstverlening (IFD’s) cloudleiders kunnen worden. Het onderzoek van Wipro FullStride Cloud Services omvatte 1.300 antwoorden van C-suite executives en belangrijke beleidsmakers uit 11 sectoren, waarvan 26 % afkomstig was uit de financiële dienstverlening (met name het bank- en verzekeringswezen en kapitaalmarkten, waaronder ook vermogensadvies- en vermogensbeheerbedrijven).
Wanneer uitsluitend wordt gekeken naar de gegevens over financiële diensten en verzekeringen in het kader van het hoofdonderzoek, komen onder meer deze nieuwe bevindingen aan het licht:
1. De drie belangrijkste manieren waarop COVID de activiteiten van IFD’s heeft beïnvloed:
o Er wordt meer belang gehecht aan de cloud als middel om de klantervaring te verbeteren (70 % van de banken, 63 % van de kapitaalmarktbedrijven, 55 % van de verzekeraars)
o Grotere erkenning van het belang van cloudgebruik om processen efficiënter en wendbaarder te maken (54 % van de banken, 67 % van de kapitaalmarktbedrijven, 59 % van de verzekeraars)
o Instellingen zijn meer bereid om in de cloud te investeren (49 % van de banken, 52 % van de kapitaalmarktbedrijven, 45 % van de verzekeraars).
2. IFD’s zijn gestart met de volledige digitale implementatie in de cloud en anticiperen op vooruitgang om die visie te realiseren:
o De clouduitgaven van banken bedroegen in 2021 gemiddeld 36 miljoen dollar, en voor kapitaalmarktbedrijven en verzekeringsmaatschappijen lopen die zelfs op tot respectievelijk 41 miljoen dollar en 55 miljoen dollar.
o Momenteel draaien bedrijven gemiddeld 38 % van hun bedrijfsapplicaties via de cloud, en zij verwachten dat dit percentage binnen twee jaar tot 55 % zal stijgen.
3. Cloudinvesteringen hebben IFD’s zowel bruto als netto betere resultaten opgeleverd:
o Verbetering van de winstgevendheid (62 % van de banken, 55 % van de kapitaalmarktbedrijven, 59 % van de verzekeraars)
o Hogere inkomsten (55 % van de banken, 50 % van de kapitaalmarktbedrijven, 46 % van de verzekeraars)
o Groter marktaandeel/uitbreiding klantenbestand (55 % van de banken, 55 % van de kapitaalmarktbedrijven, 38 % van de verzekeraars)
o Lagere kosten (50 % van de banken, 51 % van de kapitaalmarktbedrijven, 40 % van de verzekeraars).
4. In de komende twee jaar zullen leiders in de financiële dienstverlening naar verwachting hun belangrijkste cloudinvesteringen doen in:
o Productontwikkeling/onderzoek en ontwikkeling (62 %)
o Cyberbeveiliging (48 %)
o Bedrijfsontwikkeling en verkoop (42 %).
5. De drie belangrijkste belemmeringen voor cloudimplementatie die door IFD’s werden genoemd:
o Banken: moeilijkheid om te beslissen over de beste technologieopties (48 %); onzekere ROI en use cases (45 %); en gebrek aan een bedrijfsbrede strategie en toekomstvisie (42 %)
o Kapitaalmarktbedrijven: gebrek aan een bedrijfsbrede strategie en toekomstvisie (48 %); moeilijkheid om te beslissen over de beste technologieopties (42 %); onzekere ROI en use cases (41 %)
o Verzekeringsmaatschappijen: gebrek aan een bedrijfsbrede strategie en toekomstvisie (42 %); ontoereikende IT- en datasystemen (40 %); en moeilijkheid om te beslissen over de beste technologieopties (39 %).
Peter Kennedy, Partner & Cloud Lead bij Capco, gaf aan: “Wij zijn van mening dat financiële dienstverleners vaak niet kijken naar de totale kostenvoordelen wanneer zij de return on investment (ROI) van de cloud meten. Slechts 40 % noemt voordelen die voortvloeien uit verlaagde niet-IT-kosten, en een nog kleiner percentage meet een verleinde CO2-voetafdruk, snellere time-to-market of verbeterde productiviteit.”
Over de gepercipieerde obstakels die de implementatie van de cloud in de weg staan, voegde Kennedy eraan toe: “Toekomstvisies die een digitale reis voor de hele organisatie in kaart brachten, kwamen traag op gang, als ze er al kwamen. aan de start van het transformatieproces is het van cruciaal belang om een bedrijfsbrede cloudstrategie en toekomstvisie te ontwikkelen waarin de technologiekeuzes, governancemaatregelen en uitgaveprioriteiten in detail worden beschreven, en waarin andere potentiële hindernissen die de implementatie kunnen bemoeilijken, worden aangepakt.” Hij merkte ook op dat de onderzoeksresultaten versterken dat training, werving en retentie fundamenteel zijn en die zorgvuldig en vroegtijdig moeten worden gepland omdat de overgang van een instelling naar de cloud anders in het gedrang kan komen: “Gemiddeld 25 % van de IFD’s gaf aan dat beperkte toegang tot cloudvaardigheden samen met een behoefte aan training ernstige belemmeringen vormden voor geslaagde cloudimplementaties.”
Download het Capco-rapport Cloud’s Transformation of Financial Services en ontdek praktische en uitvoerbare aanbevelingen voor leiders in de financiële dienstverlening over hoe een succesvolle overstap naar de cloud te ontwerpen en te versnellen.

Over Capco
Capco is een wereldwijd technologie- en managementadviesbureau dat gespecialiseerd is in de digitale transformatie van de financiële dienstensector. Met een groeiende klantenportefeuille van meer dan 100 wereldwijde organisaties opereert Capco op het snijvlak tussen business en technologie. Door innovatief denken te combineren met ongeëvenaarde sectorkennis versnelt Capco digitale initiatieven voor het bank- en betalingswezen, kapitaalmarkten, vermogens- en vermogensbeheer, verzekeringen en energiesectoren. Capco’s vindingrijkheid wordt benadrukt door de Innovation Labs, haar bekroonde Be Yourself At Work-cultuur en diverse talentenpool. Ga voor meer informatie naar www.capco.com of volg ons op Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn Instagram en Xing.

 

 

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht