Industry Wire

Geplaatst door AP

Aanbevelingen voor doorgifte data naar onveilige landen definitief

De aanbevelingen van de European Data Protection Board (EDPB) voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU (derde landen) zijn definitief. De aanbevelingen zijn opgesteld om het bedrijfsleven meer duidelijkheid geven, nadat het Europese Hof van Justitie het EU-VS Privacy Shield ongeldig verklaarde in de zogeheten Schrems II-uitspraak.

Het gaat om een aangepaste versie van de aanbevelingen, nadat onder meer bedrijven en brancheverenigingen reageerden op het eerder opgestelde concept.

Aanpassingen

De aanbevelingen zijn op een aantal punten aangepast. Dit zijn twee belangrijke punten:

  1. De aanbevelingen zijn praktischer van aard geworden. Zo raadt de EDPB bedrijven aan om naar de ervaringen te vragen van de partijen met wie zij zaken doen in het derde land. En deze mee te wegen in de beoordeling of doorgifte mogelijk is en onder welke voorwaarden. Heeft die partij weleens te maken gehad met bijvoorbeeld een inlichtingendienst die persoonsgegevens vorderde?
  2. De aanbevelingen bevatten voorbeelden van maatregelen (en voorwaarden voor effectiviteit van die maatregelen) die een bedrijf kan nemen om te voorkomen dat Amerikaanse veiligheidsdiensten toegang krijgen tot persoonsgegevens van Europeanen. Volgens een Amerikaanse wet, de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), hebben die diensten namelijk het recht om mensen van buiten de VS te surveilleren en hun data op te vragen.

Wegvallen Privacy Shield

In juli 2020 concludeerde de hoogste Europese rechter in de Schrems II-uitspraak dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS ernstig tekortschiet, ondanks het Privacy Shield. Dat waren de afspraken tussen de EU en de VS op basis waarvan bedrijven persoonsgegevens vanuit de EU mochten doorgeven aan de VS.

Modelcontract plus extra maatregelen

Doorgifte van persoonsgegevens naar de VS en de meeste andere landen buiten de EU kan nog wel op basis van modelcontracten (ook wel standaardcontractbepalingen of standard contractual clauses genoemd). Begin juni heeft de Europese Commissie een nieuw modelcontract gepubliceerd.

De voorwaarde voor doorgifte op basis van een modelcontract is dat een bedrijf voldoende aanvullende maatregelen neemt om de veiligheid van de doorgifte te waarborgen. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van dat bedrijf. Is er na nader onderzoek nog steeds enige twijfel over de veiligheid van doorgifte van persoonsgegevens? Dan adviseert de AP om de doorgifte te stoppen en data in de EU te houden.

Nieuwe afspraken EU-VS

Als de VS persoonsgegevens beter gaan beschermen, kunnen er nieuwe afspraken komen tussen de EU en de VS, vergelijkbaar met het Privacy Shield. De doorgifte van persoonsgegevens naar de VS zal dan makkelijker en veiliger zijn. De Europese Commissie is dan ook in onderhandeling met de VS over nieuwe afspraken.

Deze e-mail inclusief bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n) van dit bericht. Mocht u deze e-mail per ongeluk ontvangen, dan wordt u verzocht dit onmiddellijk te berichten aan info@autoriteitpersoonsgegevens.nl Tevens wordt u in dat geval vriendelijk verzocht om de e-mail inclusief bijlage(n) te verwijderen en de inhoud niet te bekijken, te gebruiken of te verstrekken aan derden omdat deze e-mail persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie kan bevatten die niet voor u bestemd zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This email, including the attachment(s) is solely intended for the addressee of this message. In case you have received this email by accident, you are requested to report this immediately to info@autoriteitpersoonsgegevens.nl. You are also kindly requested in this case to delete this email including its attachment(s) and not to read or use its contents, or provide its contents to any third parties, as this email could contain personal and other confidential data that are not intended for you. The Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens) does not accept any liability for damages, of any kind, related to the risks involved when sending messages electronically.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht