Industry Wire

Geplaatst door ACES Direct

ACES Direct zet de toon in IT sector met MVO erkenning

Het in Tilburg gevestigde en landelijk opererende ACES Direct werkte stapsgewijs toe naar een succesvolle certificering in samenwerking met Bureau Veritas Certification.
Naast de nodige en op de praktijk gerichte initiatieven rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen, maakte het bedrijf daarbij handig gebruik van haar al eerder behaalde certificering volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2008.

De MVO Prestatieladder is dé methodiek om MVO beleid en dito initiatieven in de dagelijkse bedrijfsvoering op een objectieve manier transparant en toetsbaar te maken.

ACES Direct heeft sinds de oprichting in 2000 toegewerkt naar een positie als toonaangevende leverancier van hard- en software, randapparatuur en aanvullende supplies. Met een leveringsprogramma van meer dan 400.000 producten bedient ACES Direct bedrijven in uiteenlopende branches naast non-profit organisaties en overheidsinstellingen.

Met dezelfde passie en onbevangenheid waarmee ACES Direct de absolute top nastreeft in haar branche wordt het fenomeen maatschappelijk verantwoord ondernemen op natuurlijke en overtuigende wijze omarmd door de organisatie.

Sven van Boxtel – Commercieel Manager van ACES Direct – is hierin heel stellig: ‘Binnen ons bedrijf organiseren wij al lange tijd activiteiten die zich onbewust richten op MVO en maatschappelijke betrokkenheid. Het is geïntegreerd binnen de ACES Direct cultuur, het zit in het DNA van onze medewerkers.’

‘De MVO Prestatieladder als certificering zorgt ervoor dat het nu bewust word verankerd in ons beleid. Voor onze medewerkers en stakeholders zijn duidelijke doelstellingen bepaald, dit geeft houvast. Het versterkt bovendien het bedrijfsimago en onze marktpositie. MVO is blijvend!’, aldus Van Boxtel.

Met het behalen van de certificering volgens de MVO Prestatieladder bevestigt ACES Direct het streven om maatschappelijk verantwoord ondernemen onlosmakelijk te verbinden met het te volgen bedrijfsbeleid. Naar de toekomst wordt dit verder uitgebouwd, waarbij de volgende niveaus van de MVO Prestatieladder als leidraad fungeren.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht