Industry Wire

Geplaatst door Erasmus Universiteit

Niet alleen, maar samen innoveren

Bedrijven moeten nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken, als onderdeel van hun groeistrategie. Samen innoveren wordt namelijk steeds belangrijker. Daartoe roept prof.dr. Vareska van de Vrande, hoogleraar Collaborative Innovation and Business Venturing, op in haar inaugurele rede op 2 juni 2017.

Bedrijven moeten vanwege de veranderende zakelijke omgeving voortdurend investeren in nieuwe bedrijfsactiviteiten om concurrerend te blijven. Professor Vareska van de Vrande stelt haar inaugurele rede Collaborative Innovation: Creating opportunities in a changing world dat vanwege de toenemende complexiteit van deze omgeving samen innoveren steeds belangrijker wordt.

In haar oratie bespreekt Van de Vrande hoe recente ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op collaboratieve innovatie en business venturing. Ook gaat ze in op de gevolgen daarvan voor bedrijven op de korte en lange termijn.

De toekomst van collaboratieve innovatie
De rede wordt voorafgegaan door een symposium, The Future of Collaborative Innovation & Business Venturing. De deelnemers kunnen o.a. onderzoeken hoe bedrijven reageren op de grotere verspreiding van kennis, de mobiliteit van medewerkers en het groeiende aantal start-ups.

Over Vareska van de Vrande
Vareska van de Vrande is hoogleraar Collaborative Innovation and Business Venturing bij de afdeling Strategic Management & Entrepreneurship van RSM. Haar expertise ligt op de gebieden corporate venturing en collaboratieve innovatie, inclusief externe uitbesteding van technologie, risicokapitaalinvesteringen, strategische samenwerkingen, joint ventures en fusies en overnames. Ze publiceerde in o.a. Strategic Management Journal en Journal of Product Innovation Management. Van de Vrande doceert aan RSM op diverse niveaus vakken en modules over strategisch management en corporate venturing. Daarnaast is zij directeur van RSM’s deeltijd PhD-programma Management en gastdocent aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Zwitserland.

Bekijk haar lezing over de voordelen van gedeelde werkruimten en over processen voor open innovatie op RSM Discovery.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht