Industry Wire

Geplaatst door Viduet Health

Baanbrekend bedrijf in telemonitoring Medicine Men heet voortaan Viduet Health

Viduet Health is de nieuwe naam voor Medicine Men dat de grondslag heeft gelegd voor telemonitoring in de chronische zorg in Nederland. Al bijna tien jaar zetten zij zich in voor het verminderen van de tijdsdruk in de chronische zorg. Dat doen zij met succes! Dankzij het platform ‘Viduet’ maakt Viduet Health het mogelijk voor patiënten om betrouwbare thuismetingen te doen, zoals het meten van de bloeddruk. Hiermee wordt tot wel 75% aan consulten bij de huisarts of een specialist bespaard. Viduet groeit snel in omvang en bekendheid. Het platform groeit zelfs zo snel dat de bedrijfsnaam minder bekend is geworden dan de productnaam, aldus CEO Oscar van Dijk. Om hierop in te spelen, heet Medicine Men voortaan Viduet Health. Zo komen de productnaam en de bedrijfsnaam beter overeen, wat een stuk duidelijker is met het oog op de toekomst.

Viduet stelt de patiënt centraal, waarbij de samenwerking tussen arts en patiënt een belangrijke rol speelt. De patiënt doet zelf de metingen, zoals het meten van bloeddruk. Hierdoor heeft de patiënt meer inzicht in de eigen gezondheid. Als de gezondheid achteruit gaat, ziet de patiënt dit meteen en kan de patiënt tijdig contact opnemen met de arts. De arts monitort op afstand de gezondheid van de patiënt en helpt indien nodig. Deze samenwerking tussen arts en patiënt zit zelfs in de naam ‘Viduet’: om ervoor te zorgen dat de patiënt een zo gezond mogelijk leven (‘’Vi’’) leidt, is het van belang dat de patiënt en zorgverlener samen als ‘’duet’’ optreden. Het logo, twee verbonden harten, symboliseert deze innige samenwerking tussen zorgverlener en patiënt. Daarnaast is de huisstijl zorgvuldig gekozen. Tijdens het samenstellen van het kleurenpalet is extra rekening gehouden met personen met visuele beperkingen. Uit onderzoek is gebleken dat het huidige kleurenpalet de toegankelijkheid van de Viduet app en het dashboard verhoogt.

Het uitgangspunt van Viduet Health is: alles wat de patiënt nog zelf kan meten, zou de patiënt zelf moeten doen. Viduet Health maakt dat mogelijk dankzij telemonitoring en zelfmanagement. Patiënten worden in staat gesteld thuismetingen te doen, zoals het meten van de bloeddruk of het glucosegehalte. Dit vergroot het zelfmanagement van patiënten, want zij kunnen meer zelf doen zonder daarbij afhankelijk te zijn van een (huis)arts. De meetgegevens worden gekoppeld aan het platform genaamd Viduet. Zowel arts als patiënt krijgen direct een overzichtelijk beeld van de meetgegevens. Via telemonitoring kan de (huis)arts de patiënt opvolgen en bijsturen waar dat nodig is. Patiënten moeten dankzij Viduet veel minder naar de (huis)arts voor metingen, want deze kunnen eenvoudig en betrouwbaar vanuit huis gedaan worden. Hiermee krijgen patiënten meer regie over hun gezondheid én wordt tot wel 75% aan consulten bespaard.

Dankzij de sterke daling in het aantal consulten, terwijl het inzicht in de gezondheid juist vergroot wordt, is er meer tijd voor zorg. De arts heeft voor het consult sneller en beter inzicht, waardoor er tijdens het consult meer tijd overblijft voor vragen van de patiënt. Viduet Health voorziet de komende jaren een sterke groei, de naamsverandering is een belangrijke stap aan de vooravond van deze groeiperiode.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht