Industry Wire

Geplaatst door ICT informatiecentrum

Boek ‘Visies op ESS en MSS’ beschrijft ontwikkelingen in HRM software

Het ICT informatiecentrum introduceert het boek 'Visies op ESS en MSS'. In het boek geven 22 softwarespecialisten hun visie op trends en ontwikkelingen op het gebied van Employee Self Service (ESS) en Manager Self Service (MSS). Aan organisaties die de aanschaf van HRM software overwegen biedt het boek inzicht in de mate waarin ESS en MSS van toegevoegde waarde voor hun organisatie kunnen zijn. Het boek is gratis beschikbaar via de websites van het ICT informatiecentrum.

ESS en MSS betreffen de functionaliteit van HRM software om werknemers en werkgever via het internet toegang te geven tot personeelsgegevens. Hierdoor is er online inzicht in werktijden, verlof, ziekteverzuim en andere aspecten van de personeelsadministratie en kunnen personeelsgegevens op afstand ingezien en gewijzigd worden. ESS en MSS zijn momenteel belangrijke thema's bij de keuze van HRM software. Omdat niet veel organisaties precies duidelijk is wat de eigenschappen en de voor- en nadelen zijn, stelde het ICT informatiecentrum dit boek samen.

Aanvulling op andere HRM boeken
Het ICT informatiecentrum publiceert boeken, artikelen, checklists en andere kennisproducten over de selectie en implementatie van bedrijfssoftware, waaronder HRM software. Met dit boek beschikken organisaties die willen investeren in HRM software, over informatie die hen helpt bij het maken van goede keuzes hierin.

ICT informatiecentrum
Het ICT informatiecentrum biedt onafhankelijke kennis en informatie over ICT onderwerpen aan bedrijven en overheden. Doel daarvan is om een bijdrage te leveren aan goede beslissingsprocessen rondom investeringen in hard- en software en de optimale toepassing ervan in de praktijk. Via websites, publicaties en informatiepakketten zijn de kennis en informatie (meestal gratis) beschikbaar voor beslissers over ICT vraagstukken.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht