Industry Wire

Geplaatst door ADG

Buddy-systeem fiKks smoort geldproblemen in de kiem

Almelo, 26 maart 2018 – Vandaag heeft ADG dienstengroep fiKks, een app en buddy-systeem gelanceerd dat mensen helpt om betalingsachterstanden snel in te lopen en zo dreigende schulden in de kiem te smoren. Eén van de eerste buddies die zich aanmeldde, was oud-minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kampen zo’n één miljoen Nederlanders met structurele geldproblemen. Zo’n 200.000 huishoudens zitten in de schuldhulpverlening. Dit legt een enorme druk op de samenleving: zowel sociaal als financieel. Met fiKks wil ADG een bijdrage leveren aan de oplossing van dit hardnekkige probleem.

App

Via de fiKks-app ontmoeten hulpvrager en buddy elkaar. Doel is dat de buddy de hulpvrager steunt en coacht om de financiële huishouding snel op orde te krijgen voordat structurele schulden ontstaan. Buddies doorlopen online een praktische training om hen voor te bereiden op hun rol als financieel coach.

Het contact tussen buddy en gebruiker verloopt via de app: persoonlijk en toch anoniem. Deze app is gemakkelijk te downloaden via App Store of Google Play Store. De taak van de buddy is het begeleiden, coachen en aanmoedigen van de hulpvrager. Als beiden daarmee instemmen, kunnen ze elkaar ontmoeten. Een test in vijf gemeenten, waaronder Eindhoven, Den Haag en Den Bosch, heeft geleerd dat financiële coaching via de app werkt.

Laatste taboe

Ron Steenkuijl, directeur Corporate Affairs bij ADG: “We hebben het over misschien wel het laatste taboe in Nederland: geldzorgen, vaak verborgen. Die leiden niet alleen tot schulden, stress, frustratie en apathie, maar kosten ook de samenleving bakken geld. Met fiKks doorbreken we dat taboe en helpen mensen om dreigende geldzorgen bespreekbaar te maken en snel op te lossen.”

Jeroen Dijsselbloem, voormalig minister van Financiën: “fiKks vind ik een mooi voorbeeld van hoe het bedrijfsleven bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarom wil ik ook graag persoonlijk dit initiatief steunen. Via de app ga ik vanaf vandaag mensen helpen hun financiële huishouding op orde krijgen. Maar de hulpvrager moet het uiteindelijk wel zélf doen; als buddy kan ik een steuntje in de rug geven.”

Hulpvrager Martin: “Ik heb het al enkele maanden financieel heel zwaar omdat ik met een onverwachte actie van een schuldeiser te maken heb, die ik niet aankan. Gelukkig kon ik hier met mijn werkgever over praten. Die wees mij op de fiKks-app. Ik krijg nu hulp en steun van een heel bijzondere buddy, de heer Dijsselbloem. Met hem erbij sta ik sterk. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik mijn huishoudboekje weer snel op orde krijg.”

Buddy Piet: “Door omstandigheden heb ik tien jaar geleden zelf diep in de schulden gezeten. Ik moest ze toen op eigen kracht oplossen. Dat is uiteindelijk gelukt, maar het heeft mijn gezin en mij heel veel energie gekost. Het gaat nu weer goed met me, maar het litteken blijft altijd. Toen ik hoorde van fiKks heb ik me direct aangemeld als buddy. Ik weet hoe belangrijk het is om dreigende geldproblemen zo snel mogelijk aan te pakken.”

Uit onderzoek van Nibud (2016) blijkt dat zo’n 40% van de huishoudens achterloopt met zijn betalingen. Het grootste deel van deze dreigende schuldenaren – zo’n 600.000 tot 858.000 huishoudens – heeft ‘risicovolle schulden’. Dit zijn huishoudens die een of meer rekeningen niet op tijd hebben kunnen betalen, rood staan of een creditcardschuld hebben. Naar schatting zijn we als samenleving 11 miljard euro per jaar kwijt zijn aan incassokosten, schuldhulpverlening, huisuitzettingen etc.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht