Industry Wire

Geplaatst door Cross-Border Commerce Europe

Cross-Border Commerce Europe publiceet bluepaper over groene toeleveringsketen Europees e-commerce

Brussel – 27 januari 2022. Cross-Border Commerce Europe, het platform dat cross-border e-commerce in Europa stimuleert, publiceert zijn nieuwste blue paper met een samenvatting van de lessen van zeven kennis- en brainstormsessies tussen C-Level managers van toonaangevende internationale retailers die deel uitmaken van de Cross-Border Commerce Europe Green Supply Chain High Level Group, waaronder L’Oréal, Kering en Adidas. 

Het rapport, dat verkrijgbaar is op de website van CBCommerce, is opzettelijk provocerend om de urgentie te reflecteren om radicale innovatie te stimuleren en tastbare verbeteringen op het gebied van duurzaamheid in de e-commerce-industrie te bewerkstelligen.

De COVID-19 pandemie heeft diepgaande veranderingen in het consumentengedrag teweeggebracht en tegelijkertijd een explosieve groei van de verkoopvolumes en een schaarste in transportnetwerken veroorzaakt. Dit heeft aangetoond hoe kwetsbaar de e-commerce markten zijn voor externe verstoringen.

De klimaatverandering staat op een breekpunt. De impact van e-commerce kan niet langer worden genegeerd, aangezien transport en logistiek verantwoordelijk zijn voor bijna 25% van alle Europese broeikasgasemissies. Aangezien online consumenten geloofwaardige actie op dit gebied verwachten, zullen e-commercebedrijven op grond van nieuwe wetgeving, zoals het EU-pakket “Fit for 55”, proactief moeten optreden en de duurzaamheid van hun toeleveringsnetwerken moeten verbeteren.

De 20 pagina’s tellende Green Supply Chain blue paper is het resultaat van zeven rondetafel brainstormsessies waaraan werd deelgenomen door acht internationale C-Level retail managers uit verschillende sectoren en EU-landen: L’Oréal, Kering, Adidas, BioMérieux, Beachbody, Carrefour, Lego en Nespresso. Voorzitters Sven Verstrepen van de Universiteit Gent en Roel Gevaers van de Universiteit Antwerpen zaten de ronde tafel voor onder toezicht van Dominique Mamcarz, MVO-directeur van GeoPost/DPDgroup, die optrad als kennispartner.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Ontwikkeling van een duurzaamheidsvisie en -strategie.
Het kiezen van een kader voor koolstofmeting en -reductie.
Praktische stappen om duurzaamheid te verbeteren.
Het belang van samenwerking in de toeleveringsketen.
Communicatie met belanghebbenden.
Aanbevelingen voor EU-beleidsmakers.
Snelle zelfevaluatie van duurzaamheid.
Casestudies over beste praktijken.

De standpunten die door elk groepslid naar voren worden gebracht, zijn hun eigen conclusies en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de officiële standpunten van hun bedrijven.

Hieronder vindt u een aantal eerste bevindingen en conclusies uit het rapport. Download het volledige rapport voor een gedetailleerde analyse en best practices.

Duurzaamheid moet een integraal onderdeel worden van de algemene bedrijfs- en toeleveringsstrategie. Het ontwikkelen van een langetermijnvisie en -strategie met SMART-doelstellingen moet de eerste stap zijn op weg naar duurzaamheid. De groep benadrukt het belang van geïndividualiseerde zelfevaluatie op het gebied van duurzaamheid: het vergelijken van de huidige interne situatie met de gewenste toekomstvisie en -prestaties.

Bedrijven die willen starten met het verbeteren van hun duurzaamheid op het gebied van e-commerce, kunnen kiezen uit een breed scala aan mogelijkheden om tot groenere toeleveringsnetwerken te komen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Carrefour gebruikt lasermeetsystemen en geavanceerde berekeningsalgoritmen om de mix van zware en lichte goederen en de vullingsgraad in zijn vrachtwagens te optimaliseren; L’Oréal gebruikt slechts 5 formaten van dozen voor al zijn SKU’s, die zijn geoptimaliseerd om de hoeveelheid vervoerde lucht te vermijden.

De EU voert strenge wetgeving in om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Bedrijven zullen een tandje moeten bijsteken of worden gestraft. Zij worden geadviseerd hun ambities af te stemmen op de bindende EU-doelstellingen. Binnen de groep heeft de CEO van Nespresso toegezegd om elk kopje koffie tegen 2022 koolstofneutraal te maken voor scope 1-, 2- en 3-emissies en GeoPost/DPDgroup heeft in 2016 het UN Global Compact ondertekend en heeft duurzaamheid geïntegreerd in de kern van zijn 2030 “Together & Beyond” bedrijfsstrategie.

Consumenten zijn steeds gevoeliger voor de milieueffecten van e-commerce. Aangezien online shoppers geloofwaardige actie en communicatie op dit gebied verwachten, communiceert Adidas uitgebreid en openlijk over zijn duurzaamheidsvisie en -prestaties.

De communicatie naar de eindconsument moet innovatief en creatief zijn om impact te hebben. In dezelfde zin kunnen consumenten worden gestimuleerd om groenere leveringsmethoden te gebruiken of de keuze krijgen om de broeikasgasemissies van hun levering te compenseren.
Een groene supply chain kan alleen worden bereikt door meer samenwerking tussen alle boven- en onderliggende partners en hun logistieke dienstverleners. GeoPost/DPDgroup investeert bijvoorbeeld zwaar in de elektrificatie van hun voertuigen in Europese steden met de ambitie om 225 steden te voorzien van uitsluitend lage-emissievoertuigen tegen 2025, waarmee 80 miljoen EU-inwoners worden bereikt.

Aangezien transport en logistiek ca. 25% van de broeikasgasemissies voor hun rekening nemen, moet een strategie voor een groene bevoorradingsketen zelfs in deze COVID-19-storm een centrale rol spelen.

“E-commerce bedrijven worden aangespoord om van milieuduurzaamheid een expliciete bouwsteen van hun supply chain strategie te maken. Dit kan worden bereikt door meer samenwerking van alle upstream- en downstreampartners en hun logistieke dienstverleners. Deze laatsten zullen een essentiële rol spelen in de vergroening van de e-commerce sector”, bevestigen de voorzitters Sven Verstrepen van de Universiteit Gent en Roel Gevaers van de Universiteit Antwerpen.

“Deze blue paper dient als een inspirerend document voor e-commerce bedrijven om een duurzaamheidsvisie te ontwikkelen en de beste aanbevelingen en strategieën van industrie-experts te verzamelen. Ik wil graag de deelnemende internationale C-Level managers, voorzitters en onze knowledge partner GeoPost/DPDgroup bedanken voor hun inzichten en bijdragen aan dit langverwachte overzicht”, besluit Carine Moitier, oprichter van CBCommerce.eu.

Koop vandaag nog de Green Supply Chain blue paper.

About Cross-Border Commerce Europe
Cross-Border Commerce Europe is het Europese netwerk- en kennisplatform voor alle e-commerce en omnichannel spelers aanwezig in minstens drie landen in Europa. CBCommerce.eu brengt de verschillende spelers in contact met elkaar zodat zij hun visibiliteit kunnen verhogen, de kennis van cijfers vergaren, trends en bijzonderheden van de verschillende Europese landen kunnen achterhalen. De leden bestaan uit merken en retailers van alle groottes, en de partners zijn de toeleveranciers van diensten in alle domeinen van innovatieve handel.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht