Industry Wire

Geplaatst door Ctac

Ctac kijkt terug op 25 jaar IT- en business-innovatie

’s-Hertogenbosch, 22 mei 2017 – Business & Cloud Integrator Ctac (Euronext Amsterdam: CTAC) viert haar 25-jarig jubileum. Aanleiding van de oprichting was de toenmalige vraag uit de markt naar hulp bij SAP systemen. Inmiddels heeft Ctac zich ontwikkeld tot Business Integrator ‘on any cloud’, die innovatieve oplossingen biedt op het snijvlak van business en IT. Ctac werkt hiervoor nauw samen met strategische partners als IBM, Microsoft en SAP en met spelers als Dell Boomi, inRiver, Transparix en Winshuttle. 

In de afgelopen 25 jaar bouwde Ctac brede en diepgaande expertise op in met name de sectoren retail, manufacturing, wholesale en real estate. Steeds vertaalde de organisatie trends als in-memory computing, mobility en clouddiensten door naar waardetoevoeging voor haar klanten. Continue innovatie is altijd het uitgangspunt geweest. Vorig jaar betekende dat bijvoorbeeld de introductie van een cloudintegratieplatform, waarmee Ctac haar klanten geïntegreerde dienstverlening levert voor zowel de private Ctac-cloud als public clouds van onder andere Azure en AWS.

Sinds de oprichting is Ctac de enige SAP partner in Nederland die techniek, beheer en consultancy heeft samengebundeld in één oplossing voor de markt. Een van de belangrijke ontwikkelingen die van grote invloed is geweest op de huidige positionering van Ctac, is de overgang naar de cloud. Het langetermijnperspectief voor de IT-sector ziet Ctac positief. Het proactief inspelen op trends als Internet of Things, blockchain, augmented en virtual reality, kunstmatige intelligentie en big data, maakt Ctac onderscheidend.

Henny Hilgerdenaar is al sinds 1994 betrokken bij Ctac en is CEO sinds 2010. “Ik ben er trots op dat Ctac behoort tot de koplopers in Nederland. En om deze positie vast te houden, is voortdurend ontwikkelen en vernieuwen noodzakelijk. Ons krachtige cloudportfolio biedt ons samen met de inhoudelijke en businesskennis een zeer goede uitgangspositie om, als internationale speler, de dienstverlening op dit gebied verder te ontwikkelen. Bij en voor Ctac zien we een zonnige toekomst.”

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht