Industry Wire

Geplaatst door Symbid

Durfkapitaal-crowdfunding in Nederland groeit met 73%

Durfkapitaal-crowdfunding in Nederland is het afgelopen jaar hard gegroeid. Terwijl de groei van de totale Nederlandse crowdfunding markt (36%) en de groei van lening crowdfunding (33%) achterbleven bij de groeicijfers in andere Europese landen, is durfkapitaal-crowdfunding in Nederland met 73% fors gegroeid. Dit blijkt uit cijfers van Crowdfundmarkt.nl. Steeds meer ondernemers kiezen voor de vorm van crowdfunding waarbij de investeerders aandeelhouder kunnen worden in het bedrijf waarin ze investeren. Marktleider Symbid groeide in 2017 met ruim 46% tot ruim €8 miljoen waarmee het goed was voor bijna de helft van de totale durfkapitaalmarkt in crowdfunding. Opvallend is dat het aantal campagnes weliswaar afneemt, maar het gemiddeld opgehaalde bedrag per campagne fors is gestegen. Gezien de verdere professionalisering van de crowdfunding markt is de verwachting dat durfkapitaal-crowdfunding ook in 2018 flink zal doorgroeien.
Grotere financieringsbedragen
De totale markt voor durfkapitaal-crowdfunding bedroeg volgens Crowdfundmarkt.nl in 2017 ruim €17 miljoen, een kleine 10% van de totale crowdfunding markt. In 2016 bedroeg de markt voor durfkapitaal-crowdfunding nog €10 miljoen. De groei van 73% is fors hoger dan de 33% groei in 2016. Opvallend is dat het aantal campagnes met 42% is gedaald. De gemiddelde omvang per campagne is daarmee fors gestegen, van €210.000,- in 2016 naar €565.000,-.
Totaal in Nederland durfkapitaal-crowdfunding: Aandelen en converteerbare leningen
Durfkapitaal-crowdfunder Symbid financierde in 2017 ruim €8 miljoen, een groei van 46% ten opzichte van 2016, en is daarmee marktleider. De rest van de groei van de markt kwam volgens Crowdfundmarkt voor rekening van One Planet Crowd en de toetreding van internationale platformen Seedrs en Eureeca, hoewel Eureeca in 2017 slechts 1 campagne heeft gefinancierd.
Oprichter van Symbid, Korstiaan Zandvliet, ziet ook de omvang van de campagnes fors toenemen: “Dit jaar hebben we met TONE een campagne van meer dan €1 miljoen gedraaid en onder andere Caramol (€602.000) BlueRise (€657.000) en Nerdalize (€762.000) haalden grote bedragen op. Als klap op de vuurpijl sloot Solarus op 31 december een campagne van €900.000. We zien dat ondernemers er in slagen om steeds grotere bedragen op te halen via durfkapitaal-crowdfunding en verwachten dat dit verder zal doorgroeien”
Durfkapitaal-crowdfunding in Nederland in 2017 per platform: 
Aandelen en converteerbare leningen
Professionalisering en verdere groei
Het afgelopen jaar was er veel te doen om het verder professionaliseren van de crowdfunding markt. Symbid vindt dit, net als andere grote crowdfunding platformen, erg belangrijk en kondigde mede daarom eind 2017 aan dat het vanaf dat moment onder AFM-vergunning voor een beleggingsonderneming opereert. Zandvliet legt uit: “Verdere professionalisering van onze dienstverlening is cruciaal voor onze verdere groei. Zeker met het grote aantal platformen in de markt. Met de vergunning voor beleggingsonderneming onderscheiden we ons duidelijk van een groot deel van de markt en geven we een duidelijk signaal af. In 2018 zetten we door met verdere verbeteringen van ons product, met name gericht op investeerders. Zo zorgen we ervoor dat onze service aansluit bij de verwachtingen die investeerders hebben bij een professioneel investeringsproduct”.
Zandvliet ziet 2018 met vertrouwen tegemoet: “Zoals startup ambassadeur Prins Constantijn terecht vorige week aangaf, is het beleid omtrent startups te regionaal geregeld en te versnipperd, ook in 2018 zal Symbid haar steentje bijdragen om juist dat klimaat te verbeteren door ambitieuze starters een passende financiering te leveren die past bij alleen de beste en meest ambitieuze ondernemers van Nederland. Met een sterk professioneel partnernetwerk zijn we uitermate goed gepositioneerd om juist de meest ambitieuze Nederlandse ondernemingen verder te helpen.”

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht