Industry Wire

Geplaatst door NMO

NMO Luisteronderzoek voldoet aan eisen en levert betrouwbare currency

Begin 2023 werd het totaal vernieuwde NMO Luisteronderzoek gelanceerd. NMO gaf het onafhankelijke auditbureau CESP de opdracht om het nieuwe luisteronderzoek, uitgevoerd door Ipsos en Kantar Media, te evalueren. CESP stelt na uitgebreid onderzoek vast dat de nieuwe meting aan de hand van de MediaCell+ app van Ipsos betrouwbaar is, methodologisch voldoet en een bruikbare currency voor de Nederlandse media-industrie oplevert.

Naast de audit van het systeem, voerde CESP een uitgebreide technische test uit met betrekking tot de kwaliteit van de MediaCell+-app die wordt gebruikt voor de meting. De technische test bestond uit meer dan zeshonderd tests. De tests leveren een positief resultaat op met een matchingspercentage van 97% van alle radiosessies en een rapportage van 98% van de luistertijd. Dit is ruim boven de internationale standaard van 95% accuratesse.

CESP beschouwt het nieuwe NMO Luisteronderzoek als een echte innovatie voor de Nederlandse media-industrie. De keuze voor de elektronische passieve meter levert een fijnmazig inzicht op in het luistergedrag van de Nederlandse bevolking (minuten versus kwartieren), wat nieuwe mogelijkheden voor analyses opent. CESP concludeert dat het onderzoek “fit-for-purpose” is en doet nog een aantal suggesties voor mogelijke verbeteringen en heroverwegingen. NMO, Ipsos en Kantar Media hebben al een aantal verbeteringen doorgevoerd en werken samen om de andere suggesties van CESP op te volgen.

Vanwege de grote methodologische veranderingen adviseert CESP om de uitkomsten van het luisteronderzoek niet te vergelijken met de resultaten van het voorgaande onderzoek.

Patricia Sonius, directeur onderzoek NMO, over de CESP-audit: ‘Wij danken CESP voor de uitgebreide audit die zij hebben uitgevoerd op het nieuwe luisteronderzoek. Uit de audit blijkt opnieuw dat we een gedegen meting hebben neergezet die voldoet aan de uitgangspunten die ook internationaal gelden en dat het huidige onderzoek cijfers oplevert die de markt kan gebruiken. We zullen goed kijken naar de suggesties die CESP heeft gedaan om het onderzoek te optimaliseren. Wij hebben als NMO zelf ook verbeterpunten vastgesteld die passen bij dit innovatieve project. Veel dank ook aan Ipsos en Kantar Media die hun volledige medewerking hebben verleend aan deze audit en nu samen met NMO werken aan verdere verbeteringen.’

Einde persbericht

Over NMO

Nationaal Media Onderzoek (NMO) is een initiatief van de vier organisaties voor mediabereiksonderzoek in Nederland: Stichting KijkOnderzoek (SKO), Nationaal Luister Onderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) en Verenigde Internet Exploitanten (VINEX). Via deze organisaties zijn alle grote Nederlandse media-exploitanten, uitgevers en omroepen betrokken, evenals de ‘bond van Adverteerders’ (bvA) en het ‘Platform Media Adviesbureaus’ (PMA).

Stichting Buitenreclame Onderzoek (BRO) maakte in 2022 de samenwerking met NMO bekend. Het is de bedoeling dat (Digitale) Out of Home in 2024 een volwaardig onderdeel van NMO gaat uitmaken.

Door het kijken, luisteren, lezen en internetten van de Nederlandse bevolking te combineren in één geïntegreerd systeem, zal NMO diepere inzichten leveren om de Nederlandse mediaconsument beter te begrijpen en rijkere currencies en standaarden voor alle media mogelijk te maken. De nieuwe aanpak zal adverteerders en bureaus in staat stellen de prestaties van mediakanalen te optimaliseren, zowel afzonderlijk als gecombineerd in één crossmediale campagne.

Ipsos en Kantar Media werden aangesteld om één geïntegreerd meetsysteem te ontwikkelen dat de standaarden van tv/video, radio/audio, print (magazines en nieuwsmedia) en internet voedt. Het systeem voldoet aan de hoogste normen en eisen voor ontwerp, dataverzameling en dataverwerking.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht