Industry Wire

Geplaatst door Brightlands

Europese subsidie voor Dutch Societal Innovation Hub met Brightlands als partner

De Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) is beloond met een Europese, meerjarige subsidie van 4,2 miljoen euro. Brightlands Smart Services Campus in Heerlen is een van de 7 partners.

DSIH wil de innovatie-infrastructuur van gemeenten en provincies versterken en methodes en digitale bouwblokken via trainingen en kennisuitwisseling verspreiden. De Europese meerjarige subsidie van de Europese Commissie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties helpt zeven partners om hun infrastructuur te verbinden en sneller van elkaar te leren. Brightlands Smart Services Campus is daar één van.

Waar gaat de DSIH mee aan de slag?
Het doel van de DSIH is om de innovatie-infrastructuur van gemeenten en provincies te versterken. Bijvoorbeeld door kennisuitwisseling. De subsidie helpt de 7 aangesloten partners om sneller van elkaar te leren. Daar komen vervolgens standaarden uit, voor alle publieke dienstverleners te gebruiken.
Er komt ook een portaal waar partners geleerde lessen kunnen delen om van elkaars expertise en ervaringen te leren. Bijvoorbeeld op het gebied van interoperabiliteit (het kunnen uitwisselen van gegevens tussen overheden, en tussen de overheid, bedrijven en burgers). Het programma start naar verwachting op 1 oktober en komt daarna met een agenda met acties.

Experimenteerruimte voor innovatie
“DSIH zorgt ervoor dat we een volgende stap zetten in het creëren van experimenteerruimte voor innovatie”, zegt Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie. “De gezamenlijke investering vanuit Europa, het rijk en de lokale overheid zorgt ervoor dat we gezamenlijk gaan innoveren en zorgt gelijktijdig voor een fundament om innovaties op te schalen naar al onze leden.”

Partners
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en InterProvinciaal Overleg (IPO) vertegenwoordigen het belang van gemeenten en provincies. Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, Gemeente Rotterdam, Digicampus en het Urban Development Intiative (UDI) zijn naast Brightlands Smart Services Campus aangehaakt als publieke dienstverlening hubs. De opgedane kennis delen de partners uiteindelijk met hun eigen ecosysteem.

Astrid Boeijen: “De DSIH is er op gericht om maatschappelijke uitdagingen sneller op te lossen door de samenwerking tussen ecosystemen te intensiveren. Daarbij wordt voortgebouwd op een bestaand fundament. De DSIH versterkt het Public Services Lab, dat in januari gestart is op de Brightlands Smart Services Campus. Dat lab richt zich op digitale innovatie voor gemeentes en andere overheden. We zijn er trots op dat onze campus een onderdeel uitmaakt van de DSIH en we kijken uit naar de samenwerking met de andere partners”.

Over BSSC
Brightlands Smart Services Campus staat voor een community van 80 grote en kleine bedrijven, startups, (kennis)instellingen en organisaties waaronder APG, CBS, Accenture, Nationale Politie, TNO en a.s.r. Samen innoveren zij op het gebied van de inzet van Data Science en Artificial Intelligence in onder meer de publieke en financiële dienstverlening, duurzaamheid, zorg en onderwijs. De campus vormt de kern van de AI-hub Brightlands, één van de zeven Data Science en AI-hubs in Nederland. De campus biedt starters, studenten, ondernemers en onderzoekers state-of-the-art faciliteiten met schaalbare kantoorruimte, vergaderruimtes, flexibele werkplekken, datalabs, collegezalen en conferentieruimtes én een bloeiende community waar open innovatie centraal staat.

De Brightlands Smart Services Campus maakt deel uit van Brightlands, een open innovatie community die bestaat uit 4 campussen en waar wetenschappers, ondernemers, studenten en investeerders samenwerken aan de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De Brightlands Smart Services Campus richt zich hierbij primair op het ontwikkelen en faciliteren van een community die data kan omzetten in slimme diensten. Founding fathers van de campus zijn APG, de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg en vanaf 1 januari 2022 de Open Universiteit.
brightlands.com/brightlands-smart-services-campus

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie: meer informatie via Petra Muijrers, communicatiemanager Brightlands Smart Services Campus, petra.muijrers@brightlands.com.
Fotomateriaal is op aanvraag beschikbaar.

 

 

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht