Industry Wire

Geplaatst door Evalan

Evalan neemt deel aan project voor biologisch afbreekbare IoT-sensoren voor de plantenteelt

Amsterdam, 14 april 2022 – Evalan neemt deel aan het driejarige project PLANtAR dat tot doel heeft een nieuwe generatie IoT-systemen te ontwikkelen voor de plantenteelt. Partners uit Duitsland, Spanje en Nederland richten zich op het ontwikkelen van goedkope geminitiaturiseerde sensoren en micro-elektronica voor intensieve bewaking van planten en hun omgeving. Hiermee kunnen telers de verzorging van de planten optimaliseren en dit leidt tot een betere oogst. Evalan richt zich binnen PLANtAR op het ontwikkelen van sensor nodes en gateways om de data van de sensoren naar de cloud te sturen.

Sensor nodes en gateways
Het project is in november 2020 gestart en zal in dezelfde maand in 2023 afgerond worden. Na een periode van onderzoek onder eindgebruikers, is Evalan deze maand gestart met het ontwikkelen van sensor nodes en gateways voor de biologisch afbreekbare sensoren. Het project richt zich op drie potentiële afnemers: akkerbouw, kleinschalige buitenteelt zoals boomkwekers en binnenteelt zoals kassenbouw en vertical farming. Des te meer data de telers hebben, des te beter kunnen ze de juiste omstandigheden voor de planten creëren.

Zeer lokaal de omgeving monitoren
Meer data creëren zij door over te stappen van een paar sensoren waarmee je een gemiddeld beeld krijgt over een akker of kas op een veelheid aan goedkopere sensoren, waarmee je zeer lokaal de omgeving kunt monitoren. Het water- en stikstofgehalte van de bodem kunnen op deze manier heel precies gemeten worden, waardoor je hier ook minder van hoeft te gebruiken. Ook kunnen telers op deze manier makkelijker ziektes voorkomen.

Scouten is verleden tijd
“Een voorbeeld is een sensor die schimmels en ziektes herkent”, vertelt Jaap Kautz, innovation manager bij Evalan. “Nu scouten agrariërs door zelf langs de gewassen te lopen en blad- en bodemsamples te analyseren. Een arbeidsintensief proces. Door sensoren in de bodem, tussen de planten en op het blad kun je heel precies meten wat de lokale condities zijn. Voor de akkerbouw leveren de biologisch afbreekbare sensoren veel toegevoegde waarde. Die zet je in het begin van het jaar neer en die hoef je bij het omploegen aan het eind van het jaar niet te verwijderen. Ze lossen vanzelf op. Evalan staat graag vooraan als het om innovatie gaat en we zijn dan ook erg enthousiast over dit project.”

Subsidie van het Ministerie van Economische Zaken
Evalan werkt in dit project samen met verschillende Europese partners. De Nederlandse delegatie bestaat uit Wageningen University & Research, MuniSense, Grodan en Imec the Netherlands. De Nederlandse partners worden gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken via het programma van ‘Internationaal Innoveren’, dat is gekoppeld aan het Europese Penta-programma.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht