Industry Wire

Geplaatst door EPOS

Financiële dienstverleners en nutsbedrijven nemen het voortouw in de trend naar meer investeringen in professionele samenwerkingstools

Amsterdam – Bijna 60% van de ondernemers in branches als financiële dienstverlening, IT en Digital, horeca en telecommunicatie bereidt zich voor op hybride werken als norm voor de lange termijn. Zij verwachten de komende twee jaar steeds meer investeringen in audioapparatuur, omdat zij beseffen dat die essentieel is in de nieuwe professionele omgeving. Nu steeds meer mensen op afstand gaan werken, als gevolg van de volksgezondheidscrisis, is kwaliteitsaudio onmisbaar voor de communicatie met klanten, medewerkers en partners, zo stelt een rapport van het internationale audiomerk EPOS.

Virtueel samenwerken is een blijvertje voor miljoenen. De voordelen van hybride werken zijn immers evident voor zowel ondernemers als hun medewerkers. Veel ondernemers geven nu de voorkeur aan virtuele verbindingen boven persoonlijke interacties. Zij zien de enorme mogelijkheden om kosten (41%) en tijd (45%) te besparen. 85% van de bedrijven zegt beleid en technologieën te willen invoeren om op lange termijn flexibel en op afstand werkend personeel te ondersteunen; 65% vindt dat telewerken helpt de kapitaal- en operationele uitgaven te verminderen en de risico’s te managen[1]. Een groeiend aantal mensen werkt thuis en nauwelijks meer op kantoor. Ondernemers moeten daarom bedrijfsmodellen en investeringsprioriteiten voor apparatuur opnieuw onder de loep nemen. Bepaalde branches nemen het voortouw en stomen hun ondernemingen klaar voor de overstap naar hybride apparatuur op de lange termijn.

Professionals die zich instellen op thuiswerken zijn soms geneigd om consumentgerichte communicatiemiddelen in te zetten. Dat levert doorgaans frustratie op en werkt averechts. Om de hybride verschuiving in beweging te houden, zijn ondernemers druk bezig de virtuele werkervaring naar een hoger plan te tillen: ze pakken pijnpunten als achtergrondlawaai, ruis en slechte geluidskwaliteit stevig aan. De probleemoplossers in dit verband plukken de vruchten van de verbeterde productiviteit en verstevigen zo de basis voor modern werk en hybride werkplekken.

In het afgelopen jaar groeide geluidskwaliteit uit tot een onontbeerlijk onderdeel van bedrijfscontinuïteit, klant- en relatiebeheer en interne communicatie. Van de internationale besluitvormers die deelnamen aan het onderzoek, vertelt 56% dat audioapparatuur van hoge kwaliteit essentieel is voor hun bedrijf, en nog eens 34% vindt dit wenselijk. Zo’n 83% van de respondenten meent dat audioapparatuur, vergeleken met twee jaar geleden, belangrijker is geworden.

Toonaangevende bedrijfstakken zetten in op investeringen

Audio geniet een nieuwe status en in verschillende branches loopt men voorop als het gaat om investeringen in passende oplossingen. Leidinggevenden op C-suite-niveau dringen het sterkst aan op jaarlijkse investeringen. Van de respondenten die in de gezondheidszorg werken, zegt 66% – en in de IT en digitale sector 64% – dat hoogwaardige audioapparatuur onmisbaar is om goed te kunnen functioneren. Verder zag 42% van de besluitvormers wereldwijd (en ruim de helft in APAC en Duitsland) het groeiende belang van goede audiotechnologie bij het onderhouden van klantrelaties binnen hun bedrijf.

Er bestaat een sterke behoefte aan passende oplossingen. De meeste ondernemers (78%) zijn bereid meer te betalen om stappen vooruit te kunnen zetten, vooral in de branches telecom en nutsvoorzieningen (73%), horeca (68%), financiële dienstverlening (68%) en IT en Digital (67%). Over de hele breedte wordt een gemiddelde investeringsstijging van 26% verwacht. In de financiële sector loopt die op tot 31%.

Veiligstellen van zakelijk succes op de langere termijn

Ondernemers moeten ook voorbij de pandemie kijken en beseffen dat in een sterke hybride werkcultuur toekomstig talent meer ruimte zal krijgen. In vooruitstrevende sectoren grijpt men de kans om programma’s voor werken op afstand volop te ondersteunen: wereldwijd is er immers een schat aan talent beschikbaar. Bedrijven kunnen voortaan flexibeler te werk gaan en tegelijkertijd fors op kosten besparen.

Ondernemers kunnen er niet meer omheen: ze moeten de verwachtingen van een ‘digital native’ beroepsbevolking in zien te lossen. Eén op de vier millennials[2] is van plan om na de pandemie thuis te blijven werken. De komende generatie vindt dat niet meer dan logisch. Wereldwijd zal Generatie Z tegen 2030 naar verwachting meer dan 1 miljard [3]arbeidskrachten leveren. Van de respondenten geeft nu al 29% aan, dat de wensen van jongere werknemers doorslaggevend zijn voor het groeiende belang van audio. Organisaties die flexibele ervaringen en technologie-oplossingen met goede connectie kunnen bieden, zullen in staat zijn om toptalent aan te trekken en te behouden.

                                                         EINDE

 

ONDERZOEKSMETHODE

Onderzoek uitgevoerd door Sapio in opdracht van EPOS. De interviewgegevens zijn online verzameld in september 2020 via een e-mailuitnodiging en online onderzoek. De deelnemers bestonden uit 1859 zakelijke besluitvormers met de verantwoordelijkheid voor het kiezen van audioapparatuur en technologie voor hun organisatie. De hoofdgroep bestond uit deelnemers uit 7 regionale gebieden: de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland, Denemarken en APAC (Australië, Hong Kong, Singapore).

Over EPOS

EPOS is een bedrijf dat audio- en video-oplossingen ontwikkelt en apparaten verkoopt voor zakelijke professionals en de gaming community. Het in Denemarken opgerichte bedrijf heeft als basis toonaangevende en geavanceerde technologieën, en biedt hoogwaardige audio- en video-oplossingen met design, technologie en prestaties als belangrijkste graadmeters.

EPOS is opgericht om de bedrijfsonderdelen van de joint venture, bekend als Sennheiser Communications, te weten Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG en Demant A/S te laten ontwikkelen in een verschillende opzet. Naast de introductie van een nieuw portfolio met een eigen merk, blijft EPOS het huidige portfolio van Sennheiser Communications verkopen onder de gezamenlijke naam EPOS | SENNHEISER.

EPOS is onderdeel van de Demant Group – een wereldwijde toonaangevende bedrijvengroep op het gebied van audio- en gehoortechnologieën. In die hoedanigheid kan het bedrijf bogen op meer dan 115 jaar ervaring op het gebied van innovatie en geluid. Het hoofdkantoor van EPOS staat in Kopenhagen en het bedrijf is werkzaam op de internationale markt met kantoren en partners in meer dan 30 landen.

Meer informatie op www.eposaudio.com

[1] EPOS en de hybride werkplek

[2] Foresight Factory -Werk en Vaardigheden: Impact van COVID-19

[3] Deloitte – Generatie Z

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht