Industry Wire

Geplaatst door FNV

FNV: Nieuwe cao-eisen bij steenrijke callcenters, acties dreigen

FNV Callcenters presenteerde vandaag een nieuwe cao-eis die recht moet doen aan de slechte financiële situatie van duizenden callcentermedewerkers in Nederland. De bond eist onder meer dat de inflatie gecompenseerd wordt (automatische prijscompensatie), dat het laagste loon naar €14 gaat en er een redelijke thuiswerkvergoeding en pensioenregeling komt. De werkgevers krijgen een week de tijd om te reageren op de vakbondsinzet anders stelt de bond een definitief ultimatum en volgen mogelijk acties.

Scheefgroei

Callcentermedewerkers krijgen al jaren onderbetaald terwijl de werkgevers omzetrecord na omzetrecord boeken. Bestuurder Elly Heemskerk van FNV Callcenters: ‘Deze sector is de belichaming van scheefgroei in Nederland. Hier vloeit het geld in de zakken van de baas, terwijl werknemers steeds dieper in de financiële problemen komen. Het geld is er, dus nu is het ook tijd om het harde werk van deze mensen op een rechtvaardige manier te belonen.’

Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen bij de callcenters liggen al maanden stil nadat de werkgevers eerder een eindbod van ongeveer een stuiver per uur extra boden. Nu de inflatie en de torenhoge kosten voor levensonderhoud de financiële problemen van werknemers in één van de slechts betaalde branches van Nederland nog verder onder druk zet, komt de FNV met nieuwe eisen.

Eisen

Naast automatische prijscompensatie, een minimumloon van €14 en een realistische pensioenregeling wil FNV een thuiswerkvergoeding van €3 per dag én een energiecrisistoeslag van nog eens €2 per dag over heel 2022. Verder moet er een eenmalige uitkering van €1200 komen in december en moet iedere gewerkte minuut daadwerkelijk worden uitbetaald. De nieuwe cao moet een looptijd krijgen van 2 jaar en gaat dan in op 1 januari 2022.

Voorultimatum

Werkgevers hebben tot vrijdag 30 september 12.00 uur om op de eisen uit dit zogeheten voorultimatum in te gaan, anders volgt er een definitief ultimatum dat mogelijk tot acties zoals werkonderbrekingen of stakingen in de callcenters kan leiden.

Loon

In de callcenters werken 45.000 agents. Een groot deel van hen verdient het minimale loon van €10,29. Heemskerk: ‘We horen dat het aantal callcentermedewerkers dat met loonbeslag te maken heeft snel toeneemt. Inmiddels zou één op de vijf hier al mee te maken hebben. Dit brengt ook voor de werkgever een grote kostenpost met zich mee. Het wordt tijd dat werkgevers beseffen dat rechtvaardige arbeidsvoorwaarden ook voor hen beter is. De werkgevers willen geen enkele concessie doen. Terwijl zij dankzij de enorme inzet van hun personeel gigantische winsten boeken, kwamen ze tot nu toe niet verder dan het aanbieden van een loonsverhoging van een stuiver per uur en een pensioenregeling waarvan niemand kan leven.’

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht