Industry Wire

Geplaatst door MediaMaze

Gerechtshof Den Haag: Vergeetrecht voor veroordeelden

Het Gerechtshof Den Haag heeft in een vandaag gepubliceerde uitspraak het verbod op verwerking van ‘bijzondere persoonsgegevens’ in Google, zoals strafrechtelijke persoonsgegevens, bekrachtigd. Met deze uitspraak wordt het eenvoudiger om berichten over veroordelingen te laten blokkeren in de zoekmachine. Maar het Hof heeft nog wel een achterdeur ingebouwd om verzoeken van de ergste criminelen af te kunnen wijzen.

Het betreft het door Google aanhangig gemaakt hoger beroep in de zaak van een voor verboden wapenbezit veroordeelde advocaat. Google wilde bereiken dat in beroep de verwerking niet langer in strijd werd geacht met artikel 16 Wbp, het verbod op het verwerken van ‘bijzondere persoonsgegevens’, zoals strafrechtelijke gegevens. Het Hof geeft Google echter ongelijk en stelt dat de advocaat zich wel degelijk met succes op artikel 16 Wbp kan beroepen.

Alle veroordeelden zijn gelijk, maar sommigen meer dan anderen

Hoewel het verbod op de verwerking van deze persoonsgegevens absoluut is bouwt het Hof echter tóch een belangafweging in, waarbij er gekeken wordt naar de ernst van de misdaad, de rol van de veroordeelde in het openbare leven de relatie van de misdaad tot zijn/haar professionele bestaand.

Het doet denken aan de bekende quote van George Orwell. Alle veroordeelden hebben recht op de beschermende werking van Artikel 16. Wbp, maar sommigen meer dan anderen.

‘Veroordeelde komt nu makkelijker van zoekresultaten af’

“De lat voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens is weer een stuk hoger gelegd” zegt Willem van Lynden van MediaMaze. “Waar Google en de Autoriteit Persoonsgegevens tot nog toe dit verbod buiten beschouwing lieten, is dat nu geen mogelijkheid meer.” Van Lynden, die ook de website vergeetrecht.eu beheert verwacht met deze uitspraak voor sommige van zijn cliënten nu sneller resultaat te kunnen boeken. Hij raadt mensen die eerdere verzoeken afgewezen hebben zien worden ook aan deze opnieuw in te dienen.

Over MediaMaze en Vergeetrecht.EU

MediaMaze is specialist op het gebied van “zoekmachine reputatiemanagement” waarbij zij ervoor zorgen dat hun klanten een goede eerste indruk maken in Google, o.a. door een beroep op het ‘vergeetrecht’. MediaMaze vertegenwoordigt ondernemers, bestuurders, accountants, medisch professionals en vele anderen bij hun beroepen op het vergeetrecht. Hierover starte in april de website vergeetrecht.eu, waar verzoeken worden besproken, gerechtelijke uitspraken worden gedeeld en algemeen nieuws rondom het vergeetrecht wordt gepubliceerd.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht