Industry Wire

Geplaatst door Getting the picture

Getting your post-pandemic picture

Elk bedrijf, organisatie of sector zal zichzelf de vraag stellen: “Hoe ziet de wereld er uit na corona?”. Aangezien er nog geen eenduidig antwoord is voor deze prangende vraag, heeft visual consultancy bureau Getting the picture een canvas ontwikkeld om bedrijven, organisaties en sectoren hier een handje bij te helpen.

We weten namelijk allemaal dat het COVID-19 virus een blijvende impact zal hebben op de manier waarop we werken. Daarom is het nú tijd om na te denken over straks. Met het post-pandemic picture canvas nodigt Getting the picture iedereen uit om zelf met zijn of haar team, organisatie of sector aan de slag te gaan. Dit canvas kan daarmee ondersteuning bieden om samen met je team rond de (digitale) tafel te gaan zitten om de gevolgen van corona op een gestructureerde manier bespreekbaar te maken én na te denken over hoe je als bedrijf, organisatie of sector het beste waarde kunt toevoegen in deze tijd. Misschien is de oplossing wel dichterbij dan je denkt?

Wij hebben dit post-pandemic picture canvas openbaar gesteld en willen hiermee graag bedrijven en ondernemingen handvatten bieden om zichzelf de juiste vragen te stellen en ook na te denken over mogelijke oplossingen.

Het canvas is gratis te downloaden via deze link: https://www.gtp.nl/wp-content/uploads/2020/04/Print-GTP-Postpandemic-Picture-A2-V05.pdf

Voor meer informatie over dit traject bezoek dan: https://www.gtp.nl/tools/post-pandemic-picture/

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht