Industry Wire

Geplaatst door GS1

GS1 Digital Link: inzicht duurzaamheid product

De inhoud en herkomst van ieder product – of het nu een chocoladereep of luxe handtas betreft – in de supply chain is digitaal te volgen. Dat biedt mogelijkheden in het realiseren van recyclingdoelen. GS1 Digital Link kan daarin een welkome schakel zijn. De standaard koppelt GS1-identificatienummers (GTIN) in webadressen aan online informatie, bijvoorbeeld over de verpakking, de inhoud, de herkomst én de eindbestemming van een product.

GS1 Digital Link kan een zeer welkome schakel in het realiseren van recyclingdoelen zijn. Het kan als ‘spil in het web’ dienen in het recycling van producten én in bewustwording van duurzaamheid.

Meer over een product te weten komen

De bewustwording onder consumenten over het onderwerp duurzaamheid neemt toe. Het is de digitale beschikbaarheid van producten die hiervoor zorgt. Webshops en producenten plaatsen artikelen online en daarbij is ook informatie over inhoud en herkomst zichtbaar. Dit leidt ook tot een andere economische en logistieke realiteit, stelt de auteur van het artikel. Bovendien prikkelt de zichtbaarheid de behoefte om meer over een product te weten te komen.

Duurzaam tijdens hele levenscyclus product

Uit onderzoek van Unilever zou blijken dat consumenten een goed gevoel krijgen van het kopen van merken die het milieu en sociale verantwoordelijkheid hoog in het vaandel hebben staan.

Een grote uitdaging voor bedrijven is vervolgens om de juiste tools in te zetten. Niet alleen voor het duurzaam ‘vermarkten’ van producten, maar ook om deze duurzaam te houden gedurende de hele levenscyclus. Die tools zouden schaalbaar, wereldwijd te gebruiken én impact moeten hebben. Ze dienen voorzien te zijn van:

  • Een datamanagement infrastructuur waarmee individuele artikelen binnen de hele supply chain zijn te volgen
  • De mogelijkheid om consumenten en supply chain partners ‘op te voeden’ over duurzaamheidsverwachtingen
  • Een ‘closed loop’ proces voor recycling dat zowel het recyclen stimuleert als beloont

Scannen van verpakkingen en producten: individueel productinformatie

Verpakkingstechnieken verbeteren snel. Elke verpakking en elk product krijgt door een geserialiseerde barcode of QR-code een eigen identiteit. Consumenten die het product en de verpakking scannen, maken verbinding met de digitale product-identiteit. Hierdoor kan een consument van en over een individueel productinformatie krijgen.

GS1 Digital Link slaat daarmee een brug tussen de informatiebehoefte onder consumenten en productinformatie die op internet beschikbaar is.

GS1 Digital Link toont recyclinginfo

Door te scannen is het ook mogelijk om de supply chain van een artikel inzichtelijk te maken. Voor producenten en retailers is dit een unieke kans om te laten zien wat ze doen om een artikel, nadat het is geproduceerd, een zo ‘duurzaam’ mogelijk leven te geven. De supply chain informatie over het product die met behulp van GS1 Digital Link aan elkaar is te knopen, moet tenslotte ook de het recyclingbewustzijn stimuleren, stelt de auteur van het artikel.

App toont Spaanse klanten van een supermarktketen hoe ze individuele producten kunnen recyclen

Diverse apps spelen hierop in. Eén van deze apps toont Spaanse klanten van een supermarktketen hoe ze individuele producten kunnen recyclen. De app plaatst artikelen in voorgedefinieerde prullenbakken, zodat consumenten direct zien welk soort afval het betreft én waar ze het kunnen weggooien. Sterker, de consument die de app op de juiste wijze gebruikt krijgt punten toebedeeld die korting opleveren op de aanschaf van vergelijkbare producten.

Productinformatie voor consument. Oproep tot Nederlandse pilot

Er is een groeiende bewustzijn onder producenten, retailers en consumenten, meer transparantie over de milieu-impact van diverse materialen is wenselijk, ook het belang van duidelijker communicatie over recyclingmethoden. In de VS is al een aantal bedrijven gestart met het gebruik van GS1 Digital Link.

GS1 innovatiemanager Frits van den Bos: “We willen ook in Nederland graag een pilot starten. Ik roep bedrijven op die hierin samen met ons willen optrekken. Dat hoeft echt niet heel groots. Klein beginnen is het advies, zeker voor fabrikanten en retailers: start bijvoorbeeld met een QR-code waarin de GS1 Digital Link staat en leidt dit naar een eenvoudige webpagina met interessante informatie voor de consument.”

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht