Industry Wire

Geplaatst door Liander

De klantbedieningsstrategie van de regionale netbeheerders

Liander werkt samen met andere netbeheerders aan het verbeteren van de dienstverlening als netbeheerder op verschillende vlakken. Zo dragen we onder andere gezamenlijk bij aan een efficiënte dienstverlening naar alle partners toe, wat zich recentelijk naar het nieuwe platform Partnersinenergie.nl heeft vertaald.

De regionale netbeheerders verbeteren gezamenlijk de serviceverlening ​naar de partners in marktfacilitering. Deze partners zijn: energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, ODA’s en meetverantwoordelijken. We doen dit door het bieden van eenduidige en efficiënte serviceverlening die invulling geeft aan de klantbehoeften van onze partners. ​

Vragen beantwoorden via digitaal platform

We beantwoorden vragen van partners in marktfacilitering op een centrale en eenduidige wijze, via het gezamenlijke digitale platform: www.partnersinenergie.nl. Key users van de partners werken al via dit nieuwe platform. Zij helpen ons om de content en de functionaliteit van het portaal te verbeteren, zodat steeds meer medewerkers van de partners via partnersinenergie.nl kunnen gaan werken. Partnersinenergie.nl zal continu uitgebreid en verbeterd worden op basis van de klantbehoeften.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht