Industry Wire

Geplaatst door Lepaya

Lepaya ontvangt het NRTO-keurmerk

Amsterdam, 26 januari 2021 – Lepaya, aanbieder van online en offline power skills trainingen voor snelgroeiende technologiebedrijven, kondigt vandaag aan het NRTO-keurmerk te hebben ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt, afgegeven door brancheorganisatie Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

“Lepaya is uniek in haar soort doordat wij bedrijven meetbaar productiever maken. Dit doen we door de juiste training, op het juiste moment te bieden. Het waarborgen van de juiste kwaliteit is daarin van groot belang. We zijn daarom trots dat ook NRTO onze trainingen als klantvriendelijk, deskundig en impactvol beschouwt. Zo kunnen we, als uitdager van de traditionele trainingsinstituten, kwalitatief blijven inspelen op de alsmaar groeiende vraag van organisaties naar toekomstbestendige vaardigheden”, zegt René Janssen, oprichter van Lepaya.

Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Lepaya voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Lepaya aantonen dat het bedrijf voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht