Industry Wire

Geplaatst door Mobietrain

Meer dan de helft (58%) van de Nederlandse medewerkers uit de retail- en hospitalitysector ontevreden over interne trainingen

Meer dan de helft van de Nederlandse medewerkers (58%) geeft aan dat hun organisatie geen structureel proces heeft voor trainingsprogramma’s of hiervan niet op de hoogte is. Dit blijkt uit onderzoek van Mobietrain, een innovatief performance enablement platform voor frontline teams. Het onderzoek gaat over de mate waarin organisaties uit de retail- en hospitalitysector hun medewerkers digitaal ondersteunen met behulp van digitale trainingen.

Hoewel de tevredenheid laag is, gelooft bijna de helft (48%) van de Nederlandse werknemers dat ze 20% meer impact op de business kunnen hebben met effectieve training en coaching. Deelnemers klagen over het gebrek aan regelmatige herhaling en het ontbreken van boeiende trainingen, waardoor ze er geen plezier aan beleven. Bovendien geeft 49% aan dat ze de geleerde kennis, middels coaching en trainingen, niet kunnen toepassen in hun werk.

Het onderzoek toont verder aan dat meer dan de helft (52%) van de Nederlandse werknemers niet altijd de juiste informatie en middelen krijgt voor hun werk. Een belangrijke oorzaak hiervan kan zijn dat 58% geen toegang heeft tot een digitaal platform. Onder de groep die wel gebruik maakt van een digitaal platform (42%), is echter 46% ontevreden over het functioneren ervan. Hierdoor zoekt ruim de helft (53%) van de werknemers hulp bij hun leidinggevende, maar dit blijkt niet altijd effectief te zijn.

Een ander verontrustend aspect is dat de helft (50%) van de Nederlandse respondenten zich niet echt verbonden voelt met de missie of het doel van het bedrijf. Verbondenheid en betrokkenheid zijn essentieel om werknemers te behouden en hun prestaties te verbeteren. Bovendien voelt 75% van de Nederlandse deelnemers zich niet verbonden met collega’s van andere locaties. Dit gebrek aan verbondenheid kan de samenwerking en productiviteit binnen het bedrijf negatief beïnvloeden.

“Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers in de retail- en hospitalitysector niet tevreden zijn met de aangeboden trainingen van hun werkgever. Dit is begrijpelijk, gezien medewerkers geen zin hebben om langdurige trainingen, in een lokaal of achter een pc, te volgen die niet relevant zijn. Bovendien is er vaak sprake van een hoog verloop en zijn er veel seizoenswerkers actief in deze sectoren, wat de noodzaak voor efficiënte trainingen benadrukt,” aldus Guy Van Neck, oprichter en CEO bij Mobietrain. “Het is daarom van essentieel belang dat organisaties op zoek gaan naar trainingen die zich continu aanpassen aan de dynamiek van de sector. Door medewerkers te voorzien van korte, dynamische, gepersonaliseerde en interactieve trainingen, zullen ze enthousiaster zijn. Hierdoor kunnen medewerkers sneller en efficiënter hun kennis en vaardigheden verbeteren, wat op zijn beurt leidt tot een verhoogde productiviteit en efficiëntie.”

Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Markteffect onder meer dan 650 werknemers uit 6 landen, waaronder 108 deelnemers uit Nederland.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht