Industry Wire

Geplaatst door Provincie Zuid-Holland

Minister Henk Kamp neemt Roadmap Next Economy in ontvangst

Minister Kamp (EZ) heeft vandaag de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag ontvangen van wethouder Ingrid van Engelshoven van Den Haag, wethouder Maarten Struijvenberg van Rotterdam en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra.

De Roadmap Next Economy (RNE)  is het economische antwoord van de regio op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De RNE bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor moeten zorgen dat de economie van de metropoolregio klaar is voor de toekomst.

Minister Kamp sprak zijn waardering uit voor de getoonde bestuurskracht in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waar 23 gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de EPZ, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, intensief aan de totstandkoming van de Roadmap hebben gewerkt.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht