Industry Wire

Mobiel computerlab op zonnestroom voor Tanzania geopend

Medewerkers van energiebedrijf Essent hebben in Tanzania een mobiel computerlab op zonnestroom opgezet. Het is zo flexibel dat het zelfs de meest afgelegen scholen van het Afrikaanse land bereikt. Het lab is begin deze maand geopend door een lokale vertegenwoordiger van het ministerie van onderwijs. Ondertussen hebben de eerste scholen al met het nieuwe onderwijsmiddel kennisgemaakt.

Het lab voorziet in een dringende behoefte: op dit moment leren veel Tanzaniaanse kinderen alleen vanaf een schoolbord omgaan met computers. Leraren krijten een desktop en randapparatuur en wijzen de belangrijkste onderdelen aan. In het lab daarentegen kunnen tien kinderen echte IT-ervaring opdoen met laptops en een printer. Dat is hoognodig, want het brengt de jongeren basiskennis die ze nodig hebben om te kunnen doorstromen naar hoger onderwijs.

Lab in gebruik genomen
IT’er Freek van Workum van Essent was met 2 collega’s in Afrika aanwezig bij de ingebruikname van het lab. ‘Bij de opening waren al erg veel enthousiaste leraren. Enkele dagen later konden we op een bijeenkomst van zo’n 70 schooldirecteuren het lab nog eens aanprijzen. Ook daar waren de reacties heel goed. Men zit écht op dit soort voor ons misschien basaal ogende onderwijsmiddelen te wachten.’

Lab is eigen ontwerp
Van Workum en zijn collega’s ontwierpen het lab zelf, met enige hulp. Dat was nodig omdat de bestaande oplossingen te groot en te duur waren, en te veel stroom opslorpen. ‘De vraag van de lokale organisatie aan ons was om met een flexibeler oplossing te komen, zodat ook afgelegen scholen zonder enige stroomvoorziening er gebruik van kunnen maken. En dat is gelukkig gelukt. De installatie is licht, en de computers zijn extra energiezuinig; ze werken zonder onderbreking zes uur lang.’

Lab nu lokaal beheerd
Na het vertrek van de Essent-medewerkers heeft de stichting Affordable Computers & Technology for Tanzania (ACTT) het beheer van het zonne-energiegestuurde computerlab op zich genomen. Van Workum: ‘De komende periode blijft Essent wel financiële steun verlenen aan deze lokale stichting die werkt aan de verspreiding van ICT-middelen in het Tanzaniaanse onderwijs. Dat is nodig om de kosten voor benzine en begeleiding te dekken. Maar het doel is dat het lab uiteindelijk de eigen broek op kan houden door naast bekostiging door de scholen extra inkomsten te generen na schooltijd.’

Samenwerking met Close the Gap sinds 2007
Essent startte het project in Tanzania via haar partnerschap met Close the Gap, een organisatie die IT-apparatuur uit westerse landen ter beschikking stelt aan landen in de derde wereld. In totaal heeft Essent sinds de start van de samenwerking in 2007 al zo’n 21.500 laptops, desktops, monitoren, printers en servers gedoneerd.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht