Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Twente

Nederland loopt achter in digitalisering zorg

Nederland moet kiezen voor een andere aanpak om de digitalisering in de Nederlandse zorg te bevorderen. Dat staat in een onderzoek dat de UT (Sustainable Healthcare Technology, TechMed Centrum, en faculteit BMS) uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MEVA). Het onderzoek maakt duidelijk dat er veel moet gebeuren om technologie in de gezondheidszorg te implementeren. “Digitalisering is meer dan de inzet van technologie, het gaat vooral om een andere manier van werken en daar is visie, lef en regie voor nodig”, aldus UT-hoogleraar prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen.

Steeds vaker wordt digitale zorg toegepast in de gezondheidszorg. Dit helpt de hoge werkdruk te verlichten en de toenemende zorgkosten te reduceren. Helaas ontbreken adequate digitale infrastructuur, organisatiecapaciteiten en passende financiering voor digitale zorgtoepassingen. Daardoor loopt Nederland achter vergeleken met gidslanden zoals de Scandinavische landen en Estland. De UT deed een literatuur- en praktijkstudie naar digitalisering in de zorg. In een rapport publiceerde de UT een groot aantal aanbevelingen om die digitalisering te versnellen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht