Industry Wire

Geplaatst door Accenture

Nederlandse vrouwen lopen digitaal voorop in de wereld

Amsterdam, 3 maart 2016 – Vrouwen die goed thuis zijn in de digitale wereld verkleinen de huidige kloof tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Het niveau waarop digitale technologieën worden omarmd om meer kennis te vergaren, verbinding te maken en grotere effectiviteit te bewerkstelligen, speelt een sleutelrol bij de positieverbetering van vrouwen. Op die manier wordt het speelveld van mannen en vrouwen veel gelijkwaardiger.

Uit het onderzoek Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work dat Accenture in het kader van internationale vrouwendag deed, blijkt dat Nederlandse vrouwen wereldwijd voorop lopen op het vlak van digitale vaardigheden. Hoewel veel vrouwen in Nederland werken, groeit de kloof tussen mannen en vrouwen op het pad naar hogere managementposities.

Uit het onderzoek blijkt dat digitale vaardigheden vrouwen onderscheidend vermogen bieden in de zoektocht naar een baan en bij hun ontwikkeling binnen functies. Op een paar uitzonderingen na hebben vrouwen wereldwijd nog een duidelijke digitale achterstand op mannen. Zij kunnen deze echter inlopen door hun digitale vaardigheden te verbeteren.

Nog 50 jaar tot gelijkheid?
Het is de uitdaging voor overheden en bedrijven om vrouwen sneller digitale vaardigheden te laten ontwikkelen en versterken. Als dit tempo namelijk verdubbelt, is geslachtsgelijkheid binnen 25 jaar mogelijk. In het huidige tempo zal dat 50 jaar duren. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer in ontwikkelingslanden duurt in het huidige tempo nog 85 jaar. Door ook in deze landen de snelheid van de digitalisering te verdubbelen, zal gelijkheid binnen 45 jaar haalbaar zijn.

“Door talent van vrouwen dat nu nog onbenut is wel te gebruiken, kunnen we het gat tussen het tekort aan talent en de noodzaak om concurrerend te blijven, opvullen”, zegt Pierre Nanterre, CEO van Accenture. “Als overheden en het bedrijfsleven nu samen optrekken bij initiatieven om vrouwen meer digitale vaardigheden te laten ontwikkelen, ontstaan er enorme kansen. Bovendien zal de ongelijkheid op de werkvloer dan ook veel sneller verdwijnen.”

Hoewel digitale vaardigheden vrouwen zeker helpen bij hun carrièreontwikkeling, is de kloof tussen mannen en vrouwen op managementniveau nog niet gedicht. Daarnaast is ook gelijke betaling nog niet dichterbij gebracht. Bij millenials, generatie X en babyboomers zijn mannen nog steeds de belangrijkste kostwinnaars. Dit kan veranderen als meer vrouwelijke millenials en digital natives managementposities gaan innemen. Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland de helft van de vrouwelijke millenials en generatie X-vrouwen een leiderspositie ambieert.

In Nederland gaf 95 procent van de mannen aan digitale kennis en vaardigheden te gebruiken in voorbereiding op en bij de zoektocht naar een baan. Dit is vijf procent meer dan bij de vrouwelijke respondenten (90 procent). Verder wees het onderzoek uit dat bij een gelijk niveau van digitale vaardigheden vrouwen deze beter benutten om een baan te vinden. Meer dan 40 procent van alle respondenten – man en vrouw – is het eens dat ze door digitale ontwikkelingen makkelijker thuis kunnen werken. 37 procent vindt ook dat digitalisering bijdraagt aan een betere werk/privé balans. Verder is 42 procent van de respondenten van mening dat digitale vaardigheden de kansen op het vinden van een baan vergroot.

Van de vrouwen in de deelnemende landen zijn Nederlandse vrouwen op basis van het gebruikte onderzoeksmodel het meest digitaal vaardig. Bovendien slagen zij er beter in dan mannen om deze kennis en vaardigheden te gebruiken om hun onderwijskansen te vergroten. Tegelijkertijd groeit de kloof tussen mannen en vrouwen die zich ontwikkelen naar een leiderspositie.

“Er zijn veel manieren om het gat tussen mannen en vrouwen op de werkvloer te verkleinen. Digitale kennis en vaardigheden zijn daarbij een zeer krachtig middel,” aldus Katinka de Korte, Managing Director bij Accenture Nederland. “Hoewel gelijkheid misschien niet per direct te realiseren is, versnellen investeringen in digitale vaardigheden voor vrouwen, via onderwijs, training en in de praktijk, dit proces. Dit is een noodzakelijke ontwikkeling waarvan vrouwen bij elke carrièrestap vanaf nu kunnen en moeten profiteren.”

 

# # #

 

Over het onderzoek
Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work is gebaseerd op online onderzoek in december 2015 en januari 2016 onder meer dan 4.900 mannen en vrouwen uit 31 landen. Mannen en vrouwen uit de drie generaties (millennials, generatie X en babyboomers) waren gelijk vertegenwoordigd en werkten bij bedrijven van verschillende grootte en op alle niveaus. De foutmarge voor de totale populatie was ongeveer +- 1,4 procent. Digitale technologieën zijn onder andere virtuele cursussen, digitale samenwerking tools (webcams, instant messaging), social media platformen en gebruik van digitale apparaten, zoals smartphones. De uitkomsten van het onderzoek zijn gecombineerd met rapporten en publieke informatie over onderwijs, werkgelegenheid en leiderschap van de Wereldbank, OESO, WEF en de ITU World Telecommunication. Respondenten kwamen uit: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China (inclusief Hong Kong en Taiwan), de Filipijnen, Frankrijk, Ierland, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Saudi-Arabië, Scandinavië (Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden), Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Zwitserland en Zuid-Korea.
Over Accenture
Accenture is een wereldwijd professional services bedrijf met een compleet aanbod diensten en oplossingen op het vlak van strategie, consultancy, digitaal, technologie en operatie. Met ongekende ervaring en gespecialiseerde vaardigheden in meer dan 40 marktsectoren en voor alle bedrijfsfuncties is Accenture actief op het snijvlak van business en technologie. Deze activiteiten worden ondersteund door het grootste wereldwijde delivery-netwerk. Het uitgebreide aanbod van Accenture stelt klanten in staat hun prestaties continu te verbeteren en duurzame waarde voor aandeelhouders te creëren. Met meer dan 373.000 mensen die klanten in ruim 120 landen ondersteunen, is Accenture aanjager van de innovaties die nodig zijn om manier waarop de wereld werkt en leeft te verbeteren. Bezoek ons op www.accenture.nl.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht