Industry Wire

Geplaatst door Cross-Border Commerce Europe

Nieuw onderzoek Cross-Border Commerce Europe

Cross-Border Commerce Europe publiceert haar 2021-22 blue paper waarin de huidige situatie van de Europese Cross-Border Scale-Ups en hun strategisch belang voor het vergemakkelijken van de intracontinentale handel en export wordt onderzocht. Oprichters van toonaangevende Scale-Up retailers begeleidden dit eerste rapport.

Brussel – 30 juni 2022. Cross-Border Commerce Europe, het platform dat cross-border e-commerce in Europa stimuleert, publiceert haar nieuwste blue paper met een samenvatting van acht ronde tafel sessies tussen C-Level managers van negen toonaangevende retailers die samen de Cross-Border Commerce Europe Scale-Ups High Level Group vormen: Brouwland, Emesa, Greenweez, INF, Internetstores, Livehelfi, Maison Lab, StartSelect en Zizzz.

Het diepgaande rapport is het resultaat van acht ronde tafel brainstormsessies onder leiding van Ulrich Seldeslachts, CEO van LSEC – Leaders in Security. Hij trad op als voorzitter en leidde de discussie tussen de managers van de Europese Scale-Up bedrijven, die meerdere retailsectoren en lidstaten vertegenwoordigen. Seven Senders fungeerde als knowledge partner van CBCommerce.

Dit blue paper rapport van 20 pagina’s, dat te koop is op de website van CBCommerce, heeft als doel de huidige en toekomstige uitdagingen voor Scale-Ups aan te pakken en praktijkervaringen te delen om innovatie voor Scale-Ups te ondersteunen, die de basis zullen leggen voor de volgende shoppingervaring in Europa.

In heel Europa worden e-commerce Scale-Ups geconfronteerd met obstakels die hen verhinderen zich op hun dagelijkse activiteiten te concentreren: Europese wetgevingslasten, complexe regels en lidstaatspecifieke uitdagingen.

Dit document is opgesteld om het publiek, de beleidsmakers van de EU en de lidstaten, de financiële markten en beleggers, en de partners van het Europese cross-border ecosysteem inzicht te verschaffen. Het biedt een diepgaande analyse van de volgende onderwerpen:

 • Over Scale-Ups e-commerce in Europa
 • Doelpubliek
 • Marktoriëntatie, praktijkervaringen en uitdagingen
 • Uitdagingen van digitalisering in verband met handelsplatformen en marketplaces
 • Uitdagingen inzake naleving wetgeving (GPDR, PSD2, E-commerce, …)
 • Confrontatie met verschillen in belastingheffingen en “Green fees”
 • Uitdagingen in de logistiek (distributie)
 • Uitdagingen op het gebied van fraude en opsporing van fraude
 • Europese Scale-Up bedrijven SWOT

Hieronder vindt u een aantal eerste bevindingen en conclusies uit het rapport. Download het volledige rapport voor een gedetailleerde analyse en best practices.

 • Scale-Ups hebben de neiging hun activiteiten uit te breiden naar andere landen om het groeimomentum te behouden en nieuwe klanten te blijven werven. Hoewel marketplaces door hun publiek, logistiek en betalingssystemen een gemakkelijke manier lijken om nieuwe markten te betreden, komen deze evenzeer met hun uitdagingen.
 • Wanneer Scale-Ups overwegen over hun eigen grenzen heen te gaan, worden zij met verschillende vragen geconfronteerd, gaande van marktinformatie en logistiek tot gelokaliseerde marketing. Het transport door Europa en de regelgeving van de EU en zijn lidstaten zijn niet geoptimaliseerd voor cross-border handel. De verschillende uitdagingen waarmee Scale-Ups in Europa worden geconfronteerd, worden belicht in de case study van SevenSenders en YouGov, waarin diep wordt ingegaan op de online shoppingvoorkeuren van negen Europese landen. Een overzicht van deze studie is opgenomen in het rapport.
 • Willen deze snelgroeiende ondernemingen tot bloei komen, dan moeten Europa en zijn lidstaten hun betekenis erkennen, de tegenslagen waarmee zij te kampen hebben onderkennen en, wat belangrijk is, hun ambities aanmoedigen.
 • Voorbeelden zoals Zalando Lounge, Hello Fresh en Ankorstore tonen de successen aan van groeiende Europese Scale-Ups als belangrijke drijvers van handel. Deze bedrijven creëren niches en nieuwe bedrijfsmodellen, moedigen Europese authenticiteit en milieuvriendelijkheid aan, en doorbreken traditionele activiteiten van detailhandel.
 • Ten slotte wordt in het rapport ingegaan op de belangrijke kwestie van online fraude waarmee Europese scale-ups worden geconfronteerd. Bij cross-border e-commerce neemt fraude vele vormen aan. Afgezien van de PSD2 (Payment Services Directive 2) en innovatieve benaderingen op het gebied van transactiebeveiliging, blijft fraude een probleem, sterk stijgend tijdens deze pandemie. In 2020 heeft Google tussen januari en maart een toename van het aantal phishing websites met 250% vastgesteld.

Over deze kwestie draagt voorzitter Ulrich Seldeslachts (CEO at LSEC) het volgende bij: “pan-Europese steun voor een voortdurende uitwisseling van inlichtingen tussen de Europese aanbieders van handel is aanbevolen. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de algemene verbetering van de infrastructuur om online identiteiten beter te koppelen aan fysieke entiteiten, waardoor het algemene vertrouwen wordt versterkt en de gevolgen van fraude worden beperkt.”

Deze blue paper biedt inzichten en best practice cases als stimulans voor radicale innovatie en tastbare actie voor Scale-Ups die actief zijn in de Europese e-commerce sector” concludeert Carine Moitier, Oprichtster van CBCommerce.eu.

Scale-Ups bieden een grote kans om de totale productie, detailhandel, export en B2B-verkopen in heel Europa te laten groeien. Het is belangrijk dat hun belang wordt erkend door de beleidsmakers van de Europese Commissie.

Koop de Scale-Ups blue paper vandaag nog om een compleet overzicht te krijgen van de stand van zaken van Scale-Ups online retail en de belangrijkste lessen die u kunt krijgen voor uw e-commerce bedrijf.

Over Cross-Border Commerce Europe

Cross-Border Commerce Europe is het Europese netwerk- en kennisplatform voor alle e-commerce en omnichannel spelers aanwezig in minstens drie landen in Europa. CBCommerce.eu brengt de verschillende spelers in contact met elkaar zodat zij hun visibiliteit kunnen verhogen, de kennis van cijfers vergaren, trends en bijzonderheden van de verschillende Europese landen kunnen achterhalen. De leden bestaan uit merken en retailers van alle groottes, en de partners zijn de toeleveranciers van diensten in alle domeinen van innovatieve handel.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht