Industry Wire

Geplaatst door Publiek Denken

Nieuwe MOOC ‘Waar is Europa van?’ van start

Het beleid van de Europese Unie beïnvloedt het werk van veel Nederlandse ambtenaren. Maar voor ambtenaren is het niet altijd helder hoe Europese regelgeving en beleid tot stand komt. Welke afwegingen spelen bij het maken van die regelgeving en beleid mee en wat komt er allemaal kijken bij Europese samenwerking? De nieuwe MOOC[1] ‘ Waar is Europa van?’ werpt een blik op de vele beleidsterreinen waar de Europese Unie actief is. De cursus belicht deze terreinen vanuit de verschillende instellingen die betrokken zijn bij de besluitvorming over en de uitvoering van Europees beleid.

De MOOC ‘ Waar is Europa van?’ die morgen start neemt Nederlandse ambtenaren mee op ontdekkingstocht door de Europese Unie aan de hand van verschillende casussen, waaronder het Europees Herstelfonds, Brexit, de Europese Green Deal en de ontwikkelingen rondom Artificial Intelligence.

Ambtelijk en politiek

De Nederlandse politieke kopstukken in de Europese Unie zijn veelal bekende gezichten. Naast Frans Timmermans weten velen die de Europese politiek op de voet volgen ook nog wel een aantal Nederlandse Europarlementariërs te noemen. Minder bekend zijn de Nederlandse ambtenaren die voor de Europese Commissie werken. In deze MOOC komt een aantal van hen aan het woord. Onder andere Maarten Verwey, directeur-generaal Economische en Financiële Zaken bij de Europese Commissie en Jeroen Hooijer, sectiehoofd Justitie bij de Europese Commissie. Zij hun expertise op het gebied van Europees beleid.

In de zevendelige MOOC ‘ Waar is Europa van?’ komen daarnaast bijvoorbeeld oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, Diederik Samsom, hoofd van het kabinet van de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Katarina Barley, de vicevoorzitter van het Europees Parlement, aan het woord.

Publicatie en initiatiefnemers

Het eerste inzicht van de MOOC ‘ Waar is Europa van?’ staat vanaf dinsdag 16 maart online. Voor meer informatie over de MOOC, zie omooc.nl/moocs/waar-is-eu…. De MOOC ‘ Waar is Europa van?’ is tot stand gekomen in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en uitgever Publiek Denken.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht