Industry Wire

Geplaatst door Sipr

Onderzoek: Marketeers en communicatieprofessionals positief over tijd na Corona

De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven in Nederland. Toch hebben veel
marketeers een positief beeld hebben over de toekomst. 27% van de ondervraagden in het onlangs
uitgevoerde onderzoek ‘Marketing en communicatie tijdens de Corona crisis’ geeft aan dat zij geloven
dat hun bedrijf juist sterker uit de crisis komt.

Het onderzoek van social mediabedrijf Soworker en online bureau SIPR is uitgevoerd onder 100
marketeers en communicatieprofessionals. 27% van de respondenten denkt sterker uit de crisis te
komen. Als redenen hiervoor worden genoemd een toenemende vraag naar producten en diensten,
een sterke klantenportefeuille, de versnelling die plaatsvindt in de digitale transformatie en de wijze
van samenwerken. Overigens geeft 52% van de deelnemers aan dat zij verwachten dat hun
werkgever even sterk uit de crisis komt als daarvoor.

Meer aandacht voor contentmarketing
Binnen de marketingactiviteiten heeft het delen van content een veel prominentere plaats ingenomen.
53% van de respondenten zet meer contentmarketing in. Zo organiseert 46% meer webinars in en
39% verstuurt meer nieuwsbrieven. Daarbij besteedt 23% meer aandacht aan het verbeteren van de
organische vindbaarheid (SEO).

Bij de onlinecampagnes stijgt de inzet van LinkedIncampagnes met 25%, maar daalt juist de inzet van
Instagramcampagnes met 19%.

Al dan niet gedwongen door de situatie bieden bedrijven diensten of producten gratis aan. Uit het
onderzoek blijkt dat vooral diensten (46%), webinars (35%) en trainingen (35%) gratis worden
aangeboden. In 25% van de gevallen worden producten gratis aangeboden. Bij 34% van de
respondenten wordt een specifieke Corona-actie ingezet.

Voor wat betreft de invulling van de marketingactiviteiten is de verwachting dat er meer aandacht komt
voor de omvang en invulling van het marketingbudget, waarbij een sterke focus op de online-
activiteiten wordt gelegd.

Thuiswerken bevalt goed
Door de Coronacrisis zijn we gedwongen anders gaan werken. Deze verandering leidt ook tot
positieve inzichten. Het vanuit huis werken bevalt goed. Maar liefst 66% van de respondenten geeft
aan dit als goed tot uitstekend te ervaren. Bij 6% is de ervaring slecht tot dramatisch. Ruim 40% van
de respondenten geeft zelfs nu meer te werken dan tijdens de normale werkweek voor de
Coronacrisis, waarbij juist minder 22% werkt.

Marketeers geven dan ook aan na de crisis door te gaan om meer vanuit huis te werken en het
houden van online meetings. Het intensievere contact met collega’s wordt als positief ervaren.

Verantwoording onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door online marketingbureau SIPR en employee advocacy platform
Soworker in de periode van 6 april 2020 tot en met 15 april 2020. Er is gebruik gemaakt van een
online enquête die via diverse online netwerken is uitgezet.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht