Industry Wire

Geplaatst door GoStudent

Onderzoek: socio-demografische factoren spelen grote rol bij toegang tot innovatieve leermethoden

● De online leer ratio van Europese kinderen is hoger als de ouders werken en een hoog inkomen hebben
● Hoe stedelijker het gebied, hoe vaker kinderen op school te maken krijgen met digitale leermethoden
● Werkende ouders met een hoog inkomen die een hogere opleiding hebben genoten en in grotere steden wonen, staan het meest open voor nieuwe leertechnologieën en ondersteunen het gebruik van AI bij leren meer dan ouders van kinderen in kleinere dorpen

Deze bevindingen maken deel uit van het Internationale GoStudent Onderwijs rapport, gemaakt in samenwerking met data onderzoeksbureau Kantar. Dit rapport, waarvoor 12.000 kinderen en ouders in Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het VK en Italië zijn geïnterviewd, biedt de meest uitgebreide analyse van hoe de COVID-19-pandemie het onderwijs het afgelopen jaar heeft beïnvloed.

De online leer ratio van Europese kinderen is hoger als de ouders werken en een hoog inkomen hebben
Volgens het Europese gemiddelde hebben 9 van de 10 kinderen het afgelopen schooljaar te maken gehad met online leren. Bijna de helft van de tijd dat aan onderwijs werd besteed, vond online plaats. Als we de penetratie van online leren nader bekijken in het licht van socio-demografische factoren, kan worden vastgesteld dat dit cijfer voornamelijk wordt veroorzaakt door die gezinnen waarvan de ouders werken (48%). Ook krijgen kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen (49%), vaker te maken met online leermogelijkheden dan kinderen in gezinnen met een laag en gemiddeld laag inkomen (45%).

Hoe stedelijker het gebied, hoe vaker kinderen op school te maken krijgen met digitale leermethoden
Kinderen die in grote steden wonen, maken meer gebruik van digitale leermethoden op school. Koplopers binnen deze digitale leermethoden zijn op AI-gebaseerde leermethoden en Massive Online Courses. 76% van de kinderen in grote steden en 73% van de kinderen in buitenwijken van grote steden geeft aan één van de volgende digitale leermethoden te gebruiken op school: AI, Massive Online Courses, Interactive Tools en flipped Classroom. Daarentegen gebruikt slechts 69% van de scholen in landelijke gebieden digitale leermiddelen.

Werkende ouders met een hoog inkomen die een hogere opleiding hebben genoten en in grotere steden wonen, staan het meest open voor nieuwe leertechnologieën en ondersteunen het gebruik van AI bij leren meer dan ouders van kinderen in landelijke gebieden
De penetratie van adaptief / op AI gebaseerd leren neemt toe naarmate de bevolking van het woongebied groter is: terwijl minder dan 15% van de kinderen in landelijke gebieden en 17% van de kinderen in kleine steden/gemeenten toegang heeft tot dit soort innovatieve leermethoden op school, heeft 39% van de kinderen die naar school gaan in buitenwijken van grote steden of in grote steden toegang tot adaptieve leermethoden. Werkende ouders (18,3%) sturen hun kinderen vaker naar een school die adaptieve leermethoden ondersteunt dan degenen die werkloos zijn (15,7%). De bereidheid om vernieuwende lesmethoden in het schoolonderwijs van kinderen te stimuleren is groter bij ouders met een master- of PhD-graad (21%) dan bij ouders met een ander opleidingsniveau (16-18%). Als we de resultaten in het GoStudent onderwijsrapport nader bekijken, kan worden geconcludeerd dat hoe hoger het inkomen van ouders, hoe meer ze openstaan voor innovatieve leermethoden, zoals op AI gebaseerd leren (44% hoog inkomen vs. 39 laag inkomen).

Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat 27% van de Nederlandse scholen gebruik maakt van op AI-gebaseerde leer methoden. Nederland heeft hiermee de hoogste AI-dekkingsgraad, het Europees gemiddelde cijfer ligt op 18%. De 4 meest genoemde redenen om AI op school te gebruiken zijn:
● Om de prestaties van leraren te volgen (46%);
● Om de prestaties van de leerlingen te analyseren (52%);
● Om een leeromgeving te creëren op basis van de behoefte van de leerlingen (58%);
● Om de prestaties van de school te volgen (54%).

Als we kijken naar de voorspelde trends binnen het onderwijs, spelen digitale leermethoden en gamificatie een grote rol.
Felix Ohswald, Co-Founder en tevens CEO bij GoStudent, hoopt dan ook dat dergelijke leermethoden voor iedereen toegankelijk worden, ongeacht inkomen van ouders of woongebied: “Deze resultaten komen niet geheel als een verrassing. Het moet meer dan ooit het collectieve doel zijn van zowel de openbare onderwijsinstellingen als van particuliere onderwijsaanbieders om de ongelijke toegang tot een innovatieve leeromgeving voor kinderen aan te pakken. Denk hierbij aan betere opleidingen voor en doorlopende professionele ontwikkeling van onderwijzers over hoe ze effectief digitale leermethoden integreren in het huidige systeem, maar ook grotere budgetten om betere toegang tot digitale leermethoden aan te kunnen bieden aan studenten die in meer landelijke gebieden wonen.”

Over GoStudent:
GoStudent is één van ’s werelds meest toonaangevende aanbieders van online bijles en met een waardering van €3 mrd. tevens het hoogst gewaardeerde EdTech-bedrijf van Europa. GoStudent werd in 2016 in Wenen opgericht door Felix Ohswald (CEO) en Gregor Müller (COO). Momenteel is het bedrijf actief in 22 landen. GoStudent biedt één-op-één gepersonaliseerd online bijles aan, aan kinderen in het basis- en middelbaar onderwijs in meer dan 30 vakken, met behulp van een lidmaatschapsmodel. Verschillende investeerders zoals Prosus Ventures en SoftBank Vision Fund hebben in totaal al +€590 mln geïnvesteerd in dit snelgroeiende platform. Inmiddels heeft GoStudent meer dan 1500 mensen in dienst en heeft het 22 internationale kantoren geopend. Maandelijks worden er meer dan 1,5 miljoen bijlessen geboekt en werkt het bedrijf samen met meer dan 15.000 internationale bijles docenten. www.gostudent.org.

Voor meer informatie: Karlijn Koekoek | PR & Communicatie manager NL & BE | +31 (0)6 1002 4337 | karlijn.koekoek@gostudent.org | www.gostudent.org

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht