Industry Wire

Geplaatst door Splunk

Onderzoek Splunk: Nederlandse overheid heeft centrale coördinatie nodig voor haar datastrategie en innovatie

Uit onderzoek van Splunk blijkt dat Nederland grote vooruitgang heeft geboekt in de manier waarop overheidsinstanties data gebruiken om sociaaleconomische uitdagingen op te lossen. Daarentegen blijkt uit het onderzoek dat de Nederlandse overheid baat heeft bij een meer centrale coördinatie voor haar datastrategie en innovatie.

Volgens de onderzoekers behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om data governance. Met sterke prestaties op het gebied van de beschikbaarheid van data, transparantie van persoonsgegevens en dataveiligheid heeft Nederland een solide basis om op voort te bouwen. Hoewel er voldoende bewijs is dat Nederland de ambitie heeft om een datagedreven overheid te zijn, is de aanpak volgens de onderzoekers te versnipperd. Nederland is te afhankelijk van de private sector als het gaat om data innovatie. De beleidsvorming wordt grotendeels gedreven door publiek-private samenwerkingen, terwijl er geen nationale coördinatie is. Volgens de onderzoekers heeft Nederlandse overheid daarom baat bij een meer centrale coördinatie voor haar datastrategie en innovatie.

Andere belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn:
• Terwijl andere landen achterblijven, spant Nederland zich in om het delen van data te verbeteren door data van gemeenten te integreren in gedeelde landelijke datasets;
• Eén van de blokkades voor data integratie is een gebrek aan transparantie tussen de respectievelijke data activiteiten van de afdelingen. Dit zorgt voor dubbele inspanningen en inefficiënties;
• De Nederlandse overheid houdt zich bezig met nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence via publiek-private samenwerkingen. Echter kan het gebrek aan investeringen in de publieke sector ervoor zorgen dat innovaties in Nederland worden vertraagd;
• Het rapport suggereert ook dat de Nederlandse regering een ‘Data Innovation Challenge’ lanceert, die financiering verstrekt voor de beste innovaties uit de publieke, private en vrijwillige sector. De doelstellingen van de innovaties verschillen van elkaar, van gezondheidsongelijkheid tot over het aanpakken van klimaatverandering.

Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd door WPI Economics in opdracht van Splunk. Voor het onderzoek zijn vier toonaangevende Europese landen, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, geanalyseerd die data gebruiken voor beleidsvorming.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht