Industry Wire

Open Data voor medisch onderzoek

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft zijn handtekening gezet onder het Europese samenwerkingsverband ELIXIR. Hiermee steunt Nederland het open data initiatief op het gebied van biologische en biomedische onderzoeksdata.

Doordat Nederland nu toetreedt tot ELIXIR krijgen Nederlandse onderzoekers toegang tot belangrijke biologische onderzoeksgegevens die van groot nut kunnen zijn voor onderzoek op het gebied van geneeskunde, biotechnologie en landbouw. De moderne biologie levert enorme hoeveelheden data op. ELIXIR maakt het voor wetenschappers mogelijk om biologische data uit eerdere experimenten sneller te vinden, makkelijker te integreren in nieuwe onderzoeken en sneller te delen met Europese collega’s. Samenhang en integratie van de vele verschillende data kan leiden tot een enorme bijdrage in het onderzoek naar bijvoorbeeld therapieën voor erfelijke ziektes.

Staatssecretaris Dekker maakt met de ondertekening van ELIXIR een grote stap op het gebied van Open Access van onderzoeksdata, ook wil hij samen met Europese collega’s komen tot  Open Access van wetenschappelijke publicaties. “De wereld om ons heen verandert snel. We leven nu in een digitale wereld en die vraagt om op een nieuwe manier met wetenschappelijk onderzoek om te gaan. Dit geldt niet alleen voor publicaties, maar ook voor toegang van onderzoeksgegevens. Voor het beschikbaar stellen en houden van onderzoeksdata moeten goede afspraken worden gemaakt. Ik ben blij dat het Europese ELIXIR daar binnen het (bio)medische veld een voortrekkersrol in speelt, en dat Nederland daar actief aan bijdraagt ” aldus Dekker.

Nederland zal €1,1 miljoen euro bijdragen aan ELIXIR en treedt als zevende land toe tot deze Europese samenwerking.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht