Industry Wire

Geplaatst door Roessingh Research and Development (RRD)

Oudere werknemers langer gezond met eHealth en kunstmatige intelligentie

Roessingh Research and Development (RRD) is twee Europese projecten gestart die tot doel hebben oudere werknemers gezond te houden en hun waarde voor de arbeidsmarkt te behouden. Binnen deze projecten worden de oudere werknemers middels eHealth en kunstmatige intelligentie gemonitord en wordt hun werkomgeving en takenpakket aangepast op hun gezondheidssituatie van dat moment. Het aantal ouderen (tussen de 55 en 65 jaar oud) onder de werkenden in Europa neemt snel toe. Deze groep wordt geconfronteerd met meerdere fysieke uitdagingen: hun zicht en gehoor nemen af en hun motoriek wordt minder. Daarnaast hebben veel van deze oudere werknemers te maken met een chronische aandoening, zoals hoog cholesterol, hart- en vaataandoeningen, diabetes, artrose of rugklachten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een verminderde gezondheid een van de belangrijkste oorzaken van uitval op de arbeidsmarkt is binnen deze groep.

Het Bionic project richt zich op oudere werknemers die fysieke arbeid verrichten. Voor hen wordt een Body Sensor Network ontwikkeld, wat bestaat uit een set sensoren die eenvoudig en ongemerkt kunnen worden gedragen in werkkleding. Deze sensoren monitoren continu het risico op het mogelijk ontstaan van een blessure en geven input voor persoonlijke preventiemaatregelen of herstelprogramma’s. Voorbeelden van adviezen die voortkomen uit deze big data-analyse zijn aangepast werk, een andere werkroutine of meer bewegen in de vrije tijd. De ontwikkelde technologie zal geïmplementeerd en geëvalueerd worden binnen onder andere de fabriek van Rolls Royce. Meer informatie: https://bionic-h2020.eu/

In het Smartwork project ligt de focus op oudere kantoormedewerkers. Een set van draagbare sensoren meet continu hun gezondheid, gedrag, cognitieve fitheid en emotionele status. Met deze data wordt het risico op functionele of cognitieve achteruitgang voorspeld om zo een gepersonaliseerd trainingsprogramma aan te bieden. Daarnaast biedt de technologie de mogelijkheid aan managers om taken te verdelen onder oudere en jongere werknemers, daarbij rekening houdend met iemands fysieke en cognitieve beperkingen op dat moment.

Middels de Bionic en Smartwork projecten zal RRD samenwerken met Europese leiders op het gebied van kunstmatige intelligentie, on-body sensing en werk gerelateerde gezondheid. RRD zal binnen zich binnen de projecten voornamelijk richten op het modelleren van de gezondheid en capaciteiten van de individuele, oudere werknemer, het ontwikkelen van motiverende interfaces en het meten van het vertrouwen dat eindgebruikers hebben in de technologie. De totale omvang van deze projecten is 8 miljoen euro.

Over Roessingh Research and Development

Roessingh Research and Development (RRD) is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners. De Universiteit Twente en RRD werken intensief met elkaar samen op het gebied van de revalidatietechnologie en eHealth.

Meer informatie: www.rrd.nl

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht