Industry Wire

Pieter Broertjes nieuwe voorzitter Consumentenbond

In de Bondsraad van 2 november jl. hebben de leden van de Consumentenbond ingestemd met de voordracht van Pieter Broertjes als voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze vacature is ontstaan door het, volgens rooster, aftreden van Thom de Graaf. Hij was – na 2 zittingstermijnen van 4 jaar- niet herkiesbaar.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘In Thom de Graaf heeft de Consumentenbond de afgelopen 8 jaar een fantastische voorzitter gehad. Het is spijtig dat deze samenwerking ophoudt, maar het is een mooie uitdaging om met Pieter Broertjes verder te werken aan de toekomst van de Consumentenbond.’ De Raad van Toezicht meent in de persoon van Pieter Broertjes een combinatie gevonden te hebben van journalistieke, bedrijfsmatige en politieke ervaring, die uitstekend past bij een maatschappelijke organisatie als de Consumentenbond. Ook zijn achtergronden in de (sociaal-economische) dagbladjournalistiek sluiten goed aan bij de Consumentenbond als uitgeverij van zowel print- als digitale producten.

Loopbaan

Pieter Broertjes (geboren in 1952) is sinds medio 2011 burgemeester van Hilversum. Daarvoor vervulde hij een lange loopbaan bij de Volkskrant, aanvankelijk als sociaal-economisch redacteur, chef sociaal-economische redactie, adjunct-hoofdredacteur en uiteindelijk, van 1995 tot 2010, als hoofdredacteur.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht